Με ένα απλό email  ή μια συστημένη επιστολή και μια βιντεοκλήση μπορεί,  εύκολα και χωρίς γραφειοκρατία, να γίνει  η έναρξη το κλείσιμο η ακόμα και η μεταβολή  μιας  επιχείρησης στην εφορία ακόμα και κάτω από τους περιορισμούς της πανδημίας!

Η πανδημία αναγκάζει την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να εκσυγχρονιστεί και να παράσχει στους φορολογούμενους και σε όσους επιθυμούν να προχωρήσουν σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας τη δυνατότητα μέσω e-mail και βιντεοκλήσης να διεκπεραιώσουν όλη τη γραφειοκρατία. Αν και σε αρκετές περιπτώσεις τα συστήματα υπολειτουργούν και χρειάζονται αναβάθμιση, το γεγονός όμως ότι εν μέσω της πανδημίας οι φορολογούμενοι μπορούν να εκδώσουν ΑΦΜ ή να αλλάξουν τα στοιχεία τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ειδικότερα, η διαδικασία έχει ως εξης:

1. Οι δηλώσεις απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας συμπληρώνονται και αποστέλλονται από τον φορολογούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ΔΟΥ.

2. Οι δηλώσεις αποστέλλονται με email στο Τμήμα ΙΓ’ “Υπηρεσίας myAADElive” της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (ΓΔΦΔ), εφόσον ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, επιλέξει την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, τη μεταβολή στοιχείων ή την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη διαδικασία της βιντεοκλήσης.

Ο φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο που επιλέγει την υπηρεσία myAADElive για να λάβει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, να μεταβάλει τα στοιχεία του ή να προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας επικοινωνεί με τη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν ραντεβού, μέσω βιντεοκλήσης. Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει για 10 έτη στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης του ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

3. Σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσότερων στοιχείων της δήλωσης, υποβάλλεται ή αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή η ίδια δήλωση, ως μεταβολή, με την αναγραφή μόνο των στοιχείων που έχουν μεταβληθεί και προσκομίζονται ή επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα σχετικά με τη μεταβολή δικαιολογητικά, όπου απαιτείται.

4. Στην περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου, η δήλωση υποβάλλεται ή αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ, από συγγενή ή άλλο τρίτο πρόσωπο και συνυποβάλλεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος και το έντυπο Μ7, όπου απαιτείται, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με την ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του αποβιώσαντος, η Φορολογική Διοίκηση, με βάση την ημερομηνία θανάτου, προβαίνει ταυτόχρονα:

– Στη διακοπή της σχέσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης του αποβιώσαντος φορολογούμενου.

– Στη μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης και στη διακοπή της σχέσης του σχετιζόμενου προσώπου με τον αποβιώσαντα.

– Στη διακοπή των λοιπών σχέσεων του αποβιώσαντος με άλλους φορολογουμένους, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες (ενδεικτικά, μέλος/εταίρος, διαχειριστής, νόμιμος εκπρόσωπος) και την ενημέρωσή τους με μήνυμα μέσω Taxisnet για την υποβολή στον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΟΥ της σχετικής δήλωσης μεταβολής, της τροποποίησης του συστατικού τους εγγράφου ως προς τα πρόσωπα αυτά ή της τροποποίησης της εκπροσώπησής τους, κατά περίπτωση και όπου απαιτείται.

Ταυτόχρονα, οι φορολογούμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Τaxis χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία στην εφορία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν με το kleidarithmos.gov.gr και να λάβουν ηλεκτρονικά τη χορήγηση κλειδαρίθμου, κατόπιν πιστοποίησης ότι είναι κάτοχοι του αριθμού κινητού τηλεφώνου που θα δηλώνουν από την τράπεζα ή τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας τους. Η υπηρεσία αυτή αφορά την αρχική εγγραφή των πολιτών στο Taxisnet, δηλαδή τη λήψη κλειδαρίθμου για πρώτη φορά. Ας δούμε πώς μπορείτε να πάρετε τους κωδικούς:

1. Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε τον κλειδάριθμο ηλεκτρονικά, θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά και τα πεδία που σημειώνονται με (**).

2. Αποκτάτε username και password. Username: Πρέπει να αποτελείται από 3-20 λατινικούς χαρακτήρες ή νούμερα. Πατώντας το πεδίο, συμπληρώνεται αυτόματα με μια προτεινόμενη τιμή. Κωδικός (password): Πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον 1 αριθμητικό χαρακτήρα, 1 κεφαλαίο αλφαβητικό χαρακτήρα, 1 πεζό αλφαβητικό χαρακτήρα και 1 ειδικό χαρακτήρα.

3. Επιβεβαιώνετε e-mail και κινητό τηλέφωνο. Στο πεδίο e-mail συμπληρώνετε το προσωπικό σας email, το πεδίο Χαρακτήρες εικόνας και μετά πατάτε “Επιβεβαίωση e-mail”. Στο e-mail που θα λάβετε θα βρείτε τον κωδικό επιβεβαίωσης e-mail. Τα πεδία τηλεφώνου δέχονται ψηφία χωρίς κενά και παύλες. Επιπλέον, για διεθνείς αριθμούς γίνεται δεκτό το σύμβολο + στην αρχή του αριθμού.

4. Tι πρέπει να συμπληρώσετε για να λάβετε τον κλειδάριθμο ηλεκτρονικά: Για την ηλεκτρονική αποστολή κλειδαρίθμου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία τύπος και αριθμός ταυτότητας, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, κινητό τηλέφωνο και πάροχος κινητού.

5. Yποβολή: Πατώντας “Υποβολή”, οι τιμές που συμπληρώσατε στα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους. Σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης, θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα λάθους δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο. Σε περίπτωση επιτυχημένης εισαγωγής, η αίτηση εγγραφής σας θα καταχωριστεί.

6. Πώς λαμβάνετε τον κλειδάριθμο ηλεκτρονικά: Εφόσον επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας και ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού σας και πιστοποιηθεί ότι είστε κάτοχος του κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει, θα λάβετε τον κλειδάριθμό σας σε δύο τμήματα:

– Το πρώτο τμήμα ψηφίων (συμπεριλαμβάνονται οι παύλες) θα σας αποσταλεί στο επιβεβαιωμένο e-mail σας.

– Το δεύτερο τμήμα, πέντε (5) ψηφίων, θα σας αποσταλεί στο κινητό που δηλώσατε.

Συμπληρώνετε το σύνολο των ψηφίων που λάβατε στο e-mail και το κινητό σας τηλέφωνο με την παραπάνω σειρά (πρώτο μέρος από το e-mail, δεύτερο μέρος από το κινητό) χωρίς κενό μεταξύ τους και έχετε διαθέσιμο τον κλειδάριθμό σας.

Διαβάστε ακόμη:

Νέα κίνητρα για την ενίσχυση της Ερευνας και της Ανάπτυξης

Voucher 200 ευρώ για tablet και laptop: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Επιστρεπτέα 7: Ελάχιστη ενίσχυση 8.000 ευρώ για τις κλειστές επιχειρήσεις