Συνολικά 112.483.199 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 92,08% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας Ιασώ κατέχει πλέον η εταιρεία ΟCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.

Όπως επισημαίνεται στην εταιρική ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 06.05.2021 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» (ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (η «Εταιρία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

• Κατά την 04.06.2021, ο Προτείνων απέκτησε 499 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,000% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 1,50 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 749,00 Ευρώ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 109.740.605 μετοχές.
Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι: (i) η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) οι κ.κ. Γεώργιος Σταματίου, Μαρία Σταματίου, Ουρανία Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκης, Τριάδα Δουλγεράκη, Φώτιος Δουλγεράκης, και Παρθενόπη Ξενιτίδου (οι «Λοιποί Μέτοχοι») και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC και τους Λοιπούς Μετόχους, κατέχουν συνολικά 112.483.199 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 92,08% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Διαβάστε ακόμα:

Τζανάκης: «Ναι» στα προνόμια των εμβολιασμένων – Πρόβλημα τα κορωνοπάρτι

Τουρισμός: Τα σκανδιναβικά ΜΜΕ ψηφίζουν Ελλάδα – Ποιο νησί «πρωταγωνιστεί»

Στο Άμστερνταμ ο Χάρης Θεοχάρης