Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθεται από την ICAP CRIF το σχέδιο αναθεώρησης των ποσοτικών μοντέλων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου σε επιχειρήσεις χωρίς οικονομικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, βάσει του θεσμικού ρόλου ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, η ICAP CRIF Α.Ε. αποδίδει Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) οι οποίες εκδίδονται μέσω καθιερωμένου και καθορισμένου συστήματος αξιολόγησης, με κατηγορίες αξιολόγησης.

Οι αξιολογήσεις αυτές δύναται να χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς σκοπούς δηλαδή για συγκεκριμένους σκοπούς συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο ή με το ενωσιακό δίκαιο όπως εφαρμόζεται από την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της τακτικής επικαιροποίησης των μοντέλων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου και με στόχο τη διαρκή εξασφάλιση μεθοδολογιών που είναι έγκυρες, συστηματικές και συνεχείς, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Internal Review Function) της ICAP CRIF πρότεινε την αναθεώρηση των ποσοτικών υποδειγμάτων που εκτιμούν την πιστοληπτική ικανότητα για την κατηγορία των εταιρειών που δεν έχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

Οι βασικές παραδοχές, οι έλεγχοι επάρκειας, οι επιπτώσεις στα υφιστάμενα αποτελέσματα της νέας μεθοδολογίας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει η ICAP CRIF και οι κύριες διαφορές μεταξύ της υφιστάμενης και της νέας μεθοδολογίας, παρατίθενται προς δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τροποποιημένου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1060/2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.icapcrif.com/our-services/ratings-analytics-services/ratings-scores/

Διαβάστε ακόμα

Οι νέες δημοσκοπήσεις, οι «καλογερο-ψεκ» και η Ζωή, η ΔΕΗ και η Motor Oil, οι τράπεζες ψάχνουν funds για τις μετοχές του ΤΧΣ

Προγράμματα buyback ενεργοποιούν οι τράπεζες με το «βλέμμα» στους μετόχους

Αττική Οδός: Ποια είναι η Meridiam που αλλάζει τη σύνθεση της κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – AVAX για την 25ετή σύμβαση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ