Στη δωρεάν διάθεση 24.000 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 154.800 ευρώ προχώρησε η Ideal Holdings, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Οι μετοχές διατέθηκαν σε οκτώ δικαιούχους.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

Η εταιρεία IDEAL Holdings Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 και του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2004 ότι, σε εφαρμογή απόφασης της από 30.05.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα με τους όρους της και κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου από 15.01.2024, πραγματοποιήθηκε στις 28.02.2024 δωρεάν διάθεση από την Εταιρεία συνολικά 24.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας €154.800, που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος € 6,45 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας όπως προβλέπεται, σε συνολικά 8 δικαιούχους.

Από το σύνολο των 8 δικαιούχων, οι παρακάτω 7 δικαιούχοι εμπίπτουν στο άρθρο 19, παρ.1 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014:

• Παναγιώτης Βασιλειάδης

• Αικατερίνη Ψηφή

• Σοφία Μανούσου

• Μιλτιάδης Μάρτζιος

• Μάριος Κολιός

• Μαρία Καμπύλη

• Μαρία Λυδία Πιστιόλα

Η ανωτέρω διάθεση μετοχών έγινε στο πλαίσιο του 1ου κύκλου, όπως αυτός ορίζεται στο από 15.01.2024 θεσπισθέν Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards) της Εταιρείας, οπότε και ο 1ος κύκλος του Προγράμματος ολοκληρώνεται.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί από 29.06.2023 έως 09.01.2024, με μέση τιμή κτήσης €5,9542 ανά μετοχή, στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από την από 30.05.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατείχε την 28.02.2024 συνολικά 16.934 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,0353% του συνόλου των μετοχών της.

Διαβάστε ακόμη

ΥΠΕΘΟ: Παράταση 1+1 μήνα για τη διασύνδεση POS – ταμειακών μηχανών

Ideal Holdings: Προσδοκίες για νέα αύξηση εσόδων το 2024 και νέα deals (pics)

Ποια μυστικά κρύβει ο παγετώνας της «Αποκάλυψης» (vid)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ