Σε διαπραγματεύσεις για το τι μέλλει γενέσθαι με τα θαλάσσια οικόπεδα υδρογονανθράκων δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, μετά την πρόσφατη αποχώρηση της Total, βρίσκεται η διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων. 

Παρότι η εταιρεία ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει τα σενάρια περί αγοράς του μεριδίου των Γάλλων, η εισηγμένη γνωστοποιεί -σε ανακοίνωσή της- ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων.   

«Οι ανωτέρω διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη καταλήξει, θα ακολουθήσει δε προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με την ολοκλήρωσή τους. Σημειωτέο επίσης ότι η οποιαδήποτε σχετική συναλλαγή, στο βαθμό που θα λάβει χώρα, δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου» σπεύδει να προσθέσει. 

Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΛΠΕ κατέχουν μερίδιο 20% στα δύο θαλάσσια οικόπεδα «Νοτιοδυτική Κρήτη» και «Δυτική Κρήτη». Από την πλευρά της, η Total διατηρούσε ποσοστό 40%, αποτελώντας τη διαχειρίστρια εταιρεία. Μερίδιο έχει και η ExxonMobil, η οποία ελέγχει επίσης 40%. 

Η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ

Δυνάμει των από 27 Ιουνίου 2019 Συμβάσεων Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των «Total E&P Greece B.V.», «ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V.» και της Εταιρείας για την παραχώρηση – του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην θαλάσσια περιοχή «Δυτικά Κρήτης», Ελλάδα (η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 4631/2019), – του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην θαλάσσια περιοχή «Νοτιοδυτικά Κρήτης», Ελλάδα (η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 4628/2019), η Εταιρεία απέκτησε ποσοστό 20% επί εκάστης εκ των ανωτέρω συμβάσεων. Εντολοδόχος (διαχειριστής) και στις δύο περιοχές ορίστηκε η «Total E&P Greece B.V.» η οποία διατηρεί ποσοστό 40% σε κάθε μία από αυτές.  

Τα ποσοστά της Εταιρείας σε καθεμιά από τις παραπάνω συμβάσεις μεταβιβάστηκαν στις θυγατρικές της «ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και «ΕΛΠΕ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» αντιστοίχως, με σχετικές Αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.  

Μετά την πρόσφατη ενημέρωση της απόφασης της ΤotalEnergies να αποσυρθεί από τις ανωτέρω περιοχές, η «Total E&P Greece B.V». και οι «ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και «ΕΛΠΕ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την διευθέτηση των θεμάτων που προκύπτουν από την εν λόγω αποχώρηση. 

 Οι ανωτέρω διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη καταλήξει, θα ακολουθήσει δε προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με την ολοκλήρωσή τους. Σημειωτέο επίσης ότι η οποιαδήποτε σχετική συναλλαγή, στο βαθμό που θα λάβει χώρα, δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. 

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ναυαγεί ο διαγωνισμός πώλησης, αλλάζει ρότα η κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας

Eurobank Equities: Στα top-picks ο ΟΠΑΠ – Πρόβλεψη για κέρδη +163%

Αυτός είναι ο οδικός χάρτης της επένδυσης του 1 δισ. της Microsoft στην Ελλάδα