Τριήμερο καινοτομίας με τον χαρακτηριστικό τίτλο “InnoDays 2023”: «Ημέρες Καινοτομίας 2023 – Η Κρήτη της Γνώσης και της Παραγωγής», διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης για δεύτερο έτος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 – 26 Νοεμβρίου 2023, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Γούβες, Ηρακλείου).

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αντίστοιχα γεγονότα που πραγματοποιούνται στη χώρα μας και μοναδικό ως προς το χαρακτήρα του, αφού προβάλει συνολικά το οικοσύστημα καινοτομίας της Κρήτης αλλά και τη διοργάνωσή του από την Περιφερειακή Αρχή.

Μεταξύ άλλων το φετινό τριήμερο Καινοτομίας InnoDays 2023 θα περιλαμβάνει:

Εκθεσιακό σκέλος με συμμετοχή 160+ επιχειρήσεων, φορέων, δικτύων καινοτομίας και Ερευνητικών Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης.

Συνεδριακό σκέλος με:

-3 Panels συζητήσεων για τους τομείς της Βιώσιμης Αγροδιατροφής, της Υγείας – Ευεξίας και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
-50+ Παρουσιάσεις καινοτομιών από επιχειρήσεις και συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας (clusters).
-Pitching Session με παρουσιάσεις καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε υποψήφιους υποστηρικτές – επενδυτές.
-Μαραθώνιο Καινοτομίας (Hackathon).
-Βραβεία Καινοτομίας σε Κρητικές Επιχειρήσεις.
-Συναντήσεις Β2Β ή Β2G μεταξύ επιχειρήσεων, εργαστηρίων και δημόσιων/ιδιωτικών φορέων στήριξης καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Ο στόχος των «InnoDays» είναι πολλαπλός

Πρωτίστως είναι η περαιτέρω ωρίμανση και η εμβάθυνση των δεσμών και των κοινών δράσεων επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων, ώστε να προκύψει το κατάλληλο γόνιμο έδαφος για την καλλιέργεια καινοτόμων λύσεων και προτάσεων ώστε η Κρήτη να καταστεί παραγωγικός κόμβος διαφοροποιημένων προϊόντων /υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Είναι όμως και η διάχυση καλών πρακτικών από πρωτοπόρες καινοτόμες επιχειρήσεις σε όλο το παραγωγικό σύστημα και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι τέλος και η ενεργοποίηση της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων στην αναζήτηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Στα InnoDays συμμετέχουν ως εκθέτες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού, συνεργατικά παραγωγικά σχήματα (clusters), κόμβοι καινοτομίας αλλά και οποιοσδήποτε άλλος φορέας καινοτομίας μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ωρίμανση και εμβάθυνση εκείνων των ερευνητικών και παραγωγικών σχέσεων που θέτουν στο επίκεντρο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η ενεργοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας της Κρήτης και ιδιαίτερα των νέων στην αναζήτηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Λαμβανομένου υπόψη ότι τα Innodays συνιστούν το μεγαλύτερο γεγονός καινοτομίας που γίνεται στο νησί, προβάλλουν αφενός την Κρήτη συνολικά ως ένα σημαντικό κόμβο καινοτομίας και αφετέρου την τοποθετούν ως ισότιμο εταίρο στην ευρωπαϊκή γεωγραφία της καινοτομίας μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η προβολή αυτή επίσης, συνιστά τρόπον τινά διαφήμιση για την Κρήτη, αφού αναδεικνύει το σημαντικό οικοσύστημα καινοτομίας που υπάρχει ήδη και ουσιαστικά ανάγεται στο υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, λειτουργώντας ως πόλος προσέλκυσης επενδύσεων τόσο από την υπόλοιπη Ελλάδα, όσο και κυρίως από το εξωτερικό.

Διαβάστε ακόμη

Πράσινο φως απ’ τους μετόχους της Currys για την πώληση του Κωτσόβολου

«Καμπανάκι» ΕΚΤ για την έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών σε εμπορικά ακίνητα

Διαπραγματεύσεις για την πώληση της Telekom Romania στην Clever Media – Πώς σχολιάζει ο ΟΤΕ (upd)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ