Επιχειρήσεις

INTRALOT: Πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους

  • Νίκος Χρυσικόπουλος


Η εκτίμηση για τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής – Ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές

Στην τελική ευθεία βρίσκονται πλέον οι διαπραγματεύσεις της INTRALOT με τους ομολογιούχους πιστωτές του Ομίλου, με στόχο τη συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας. Στο επίκεντρο οι ομολογίες (Senior Unsecured Notes) του 2021 και οι ομολογίες (Senior Unsecured Notes) του 2024, συνολικού ύψους 750 εκατ.ευρώ, με το ομόλογο των 250 εκατ. ευρώ να λήγει τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Η διοίκηση της Intralot στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 έκανε γνωστό πως προχωράει στις σχετικές ενέργειες προκειμένου να υλοποιήσει την προτεινόμενη αναδιάρθρωση των ομολογιών (2021 και 2024), ενώ παράλληλα παραμένει διαθέσιμη για συζητήσεις με άλλους ομολογιούχους.

Μέσα στο α’ εξάμηνο του 2021

«Η διοικητική ομάδα της εταιρείας κατέβαλλε σημαντική προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση, μέσω μίας συναλλαγής που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2021», ανέφερε ο Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT στο πλαίσιο των χθεσινών ανακοινώσεων.

Ως γνωστόν, τον Ιανουάριο του 2021, η INTRALOT σύναψε σύμβαση δέσμευσης «lock-up» με μία «ad hoc» ομάδα ομολογιούχων (Ad Hoc Group), η οποία κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνόλου των ομολογιών τύπου Senior Unsecured Notes, συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ και λήξεως το 2021.

συμφωνία lock-up προβλέπει, είτε τη συναινετική ανταλλαγή των ομολογιών 2021 με νέα ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 205 εκατ.ευρώ και λήξεως 2025 που θα εκδοθούν από τη θυγατρική Intralot Inc., εφόσον θα δεσμεύονταν στη συμφωνία ομολογιούχοι κάτοχοι ποσοστού τουλάχιστον 90% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών 2021, είτε την προσφυγή της INTRALOT σε δικαστικό συμβιβασμό υπό το αγγλικό δίκαιο (English law scheme of arrangement), με τη συναίνεση του Ad Hoc Group.

Μετά το πέρας της λήξης της προθεσμίας που είχε τεθεί στη σύμβαση lock-up, η εταιρεία ανακοίνωσε πως έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στη συμφωνία lock-up νομικά ή φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό 82,76% επί της συνολικής ονομαστικής αξίας των ομολογιών 2021. Η INTRALOT, αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσειςθεωρεί πως η έκβαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της προτεινόμενης συναλλαγής.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναφέρει πως με το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο υποστήριξης της συμφωνίας lock-up από τους κατόχους των ομολογιών 2021, είναι πεπεισμένη ότι μπορεί να υλοποιήσει την ανταλλαγή ομολογιών του 2021 μέσω μιας συναινετικής διαδικασίας.

Για το λόγο αυτό έχει προχωρήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών σε διαπραγματεύσεις με το Ad Hoc Group για την επίτευξη μίας εναλλακτικής συμφωνίας, η οποία θα επιτρέψει στα εμπλεκόμενα μέρη την αναδιάρθρωση των ομολογιών αυτών, χωρίς την προσφυγή στο scheme of arrangement.

Σε προχωρημένες συζητήσεις

Όπως προκύπτει, οι διαπραγματεύσεις αυτές βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και η εταιρεία πιστεύει ότι σύντομα θα μπορέσει να προβεί σε νέα ανακοίνωση επί του θέματος.

Ωστόσο, αναφέρεται, σε κάθε περίπτωση, μια προσφυγή προς δικαστικό συμβιβασμό παραμένει ως μία επιπρόσθετη δυνατή επιλογήΝα σημειωθεί πως ο δικαστικός συμβιβασμός αγγλικού δικαίου είναι μία διαδικασία που προβλέπεται από τον εταιρικό νόμο 2006 (Companies Act 2006) και επιτρέπει σε μία εταιρεία να έρθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές της (ή κάποια κατηγορία πιστωτών) με στόχο την αναδιάρθρωση του συνόλου ή μέρους του χρέους της και την εξυγίανσή της.

Για το scheme of arrangement αρκεί η συναίνεση πιστωτών που κατέχουν τουλάχιστον το 75% του χρέους μίας εταιρίας και η σχετική συμφωνία επικυρώνεται από το αρμόδιο δικαστήριο.

Οι ομολογίες του 2024

Παράλληλα η INTRALOT θα προτείνει και την ανταλλαγή ομολογιών τύπου «Senior Unsecured Notes» ύψους 500 εκατ.ευρώλήξεως το 2024, με ποσοστό έως 49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (με την ονομασία «TopCo») που θα κατέχει εμμέσως, κατά 100%, τη θυγατρική του Ομίλου στις ΗΠΑ, της Intralot Inc.

Σημειώνεται, ότι μέλη του Ad Hoc Group κατέχουν και ποσοστό άνω του 13% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών 2024 και έχουν συμφωνήσει και εγγυηθεί με σχετική συμφωνία (Backstop Commitment Letter) που έχουν υπογράψει επίσης τον Ιανουάριο 2021, ότι θα συμμετάσχουν στην παραπάνω ανταλλαγή με την προσφορά ομολογιών 2024, συνολικού ύψους τουλάχιστον 68 εκατ.ευρώ, έναντι ποσοστού 18,7% επί του μετοχικού κεφαλαίου της TopCo.

INTRALOT αναφέρει πως η σύναψη της συμφωνίας Lock-up και του Backstop Commitment Letter αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια του Ομίλου να υλοποιήσει τις συγκεκριμένες συναλλαγές που θα μειώσουν σημαντικά το επίπεδο μόχλευσης του ισολογισμού, θα επιμηκύνουν τη λήξη των ομολογιών και θα βελτιώσουν τη ρευστότητά του. Αυτό, συνεχίζει, θα διευκολύνει τον Όμιλο να εκτελέσει το επιχειρηματικό του σχέδιο και να αξιοποιήσει νέες ελκυστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στον λοταριακό κλάδο, όσο και στον κλάδο του αθλητικού στοιχηματισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρθηκε, η εταιρεία προχωράει στις σχετικές ενέργειες προκειμένου να υλοποιήσει την προτεινόμενη αναδιάρθρωση των Ομολογιών 2021 και 2024, ενώ παράλληλα παραμένει διαθέσιμη για συζητήσεις με άλλους ομολογιούχους. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν την ερχόμενη Δευτέρα, όταν είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη της διοίκησης με τους αναλυτές.

Διαβάστε ακόμη

Ο Chief of staff και ο υπουργός στο Τατόι, οι φρεγάτες και τα ακίνητα που… φεύγουν σαν ζεστό ψωμί

Εφοριακοί με μαγιό παριστάνοντας τους τουρίστες ετοιμάζουν απόβαση στα ελληνικά νησιά

Γιάννα Τζίκα (ΚΟΝΒΑ): Η ΤΡΑΤΑ της νέας εποχής