Sponsored Content

Σε Εργοδότη Επιλογής (Employer of Choice) εξελίσσεται η Intrum Hellas, κορυφαία εταιρία στη διαχείριση απαιτήσεων στην ελληνική αγορά και μέλος του Ομίλου Intrum με παρουσία σε 24 ευρωπαϊκές χώρες, μέσα σε 3 χρόνια δραστηριοποίησης στην Ελλάδα.

Με μια δυναμική ομάδα 1.400 εργαζομένων, η Intrum Hellas έχει θέσει ως κύρια προτεραιότητα τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, αναγνώριση, υψηλό βαθμό δέσμευσης και διαρκή επαγγελματική εξέλιξη με στόχο την υψηλή ικανοποίηση των εργαζομένων αλλά και την προσέλκυση νέων ταλέντων και αξιόλογων επαγγελματιών.

Σύμφωνα με τα πρότυπα ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, η Intrum Hellas στοχεύει να παρέχει την καλύτερη δυνατή εργασιακή καθημερινότητα και να εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές και σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης. Επιπλέον, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής φροντίδας.

Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στην ετήσια εσωτερική έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων

Η δέσμευση της Intrum Hellas να αποτελεί Εργοδότη Επιλογής επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων «My Voice» που πραγματοποιείται κάθε χρόνο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της «My Voice 2022» –στην οποία η συμμετοχή υπερέβη το 95%– η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων αξιολόγησαν ιδιαίτερα θετικά την εργασιακή εμπειρία στην Intrum Hellas ενώ σε ένα μεγάλο ποσοστό –το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τον πήχη που τίθεται διεθνώς– δήλωσαν ότι θα πρότειναν την εταιρία ως εργοδότη.

Ειδικότερα:

• To 95% των εργαζομένων δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένο από την στρατηγική κατεύθυνση και διοικητική προσέγγιση της εταιρίας, με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά έκφρασης εμπιστοσύνης στη διοικητική ομάδα.

• Ο δείκτης δέσμευσης των εργαζομένων είναι 85, όταν ο δείκτης στόχος για εταιρίες αντίστοιχου μεγέθους διεθνώς είναι 79 (Engagement Index). Μέσω του εξαιρετικά υψηλού δείκτη αυτού, οι εργαζόμενοι επιβεβαιώνουν την κινητοποίηση και την αφοσίωσή τους στην εργασία τους, αναγνωρίζοντας την συμβολή της εταιρίας στην πορεία προς μια υγιή οικονομία, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας.

• Ο δείκτης ευημερίας εντός της εταιρίας είναι 77, επιβεβαιώνοντας το θετικό εργασιακό κλίμα και τη σημασία που δίνεται στη διευκόλυνση της εργασιακής καθημερινότητας μέσω ευελιξίας, σύγχρονων εργαλείων δουλειάς κ.ά. (Wellbeing Index).

Επιπλέον σύμφωνα με τις αξίες του Ομίλου Intrum για παροχή ίσων ευκαιριών ανάπτυξης με αξιοκρατία, καθώς και τη θεσμοθέτηση αντίστοιχων πολιτικών, το 62% της διοικητικής ομάδας αποτελείται από γυναίκες. Στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 63%, επιβεβαιώνοντας την απρόσκοπτη ανέλιξη των εργαζομένων και την παροχή ίσων ευκαιριών.

Διαρκής επένδυση στους ανθρώπους

Την πάγια στρατηγική προτεραιότητα της Intrum Hellas να επενδύει στους ανθρώπους της επιβεβαιώνουν επίσης:

• Η υποδειγματική διαχείριση της πανδημίας κατά τη διάρκεια της οποίας μεταξύ άλλων επένδυσε σημαντικά στην ψυχολογική θωράκιση των ανθρώπων της έναντι των πρωτόγνωρων συνθηκών απομακρυσμένης εργασίας (π.χ., γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, ομαδικά cyber talks, e-gym, virtual ομαδικές δράσεις κ.ά.) Πλέον, «ακούγοντας» και τις ανάγκες των εργαζομένων, η εταιρία έχει διαμορφώσει ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας με ταυτόχρονη επένδυση στις κτιριακές της εγκαταστάσεις προκειμένου να το υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η υπογραφή της πρώτης στον κλάδο επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΕΣΕΕ) μέσα από ένα γόνιμο διάλογο με τον σύλλογο των εργαζομένων.

Η ίδρυση, επίσης ως η πρώτη εταιρία του κλάδου, του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), μια παροχή μακροπρόθεσμου χαρακτήρα που επισφραγίζει τη μακροχρόνια δέσμευση της εταιρίας σε μια σταθερή και αμοιβαία ωφέλιμη σχέση με τους εργαζομένους.

• Η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων με περισσότερες από 14.500 εκπαιδευτικές ώρες ετησίως, για ποσοστό άνω του 90% των εργαζομένων της σε όλα τα επίπεδα.

• Η προσφορά ευκαιριών σε νέους ανθρώπους και η συνεισφορά σε μια σειρά από ενέργειες, όπως είναι η διοργάνωση ημερίδων σε πανεπιστήμια, η επιδότηση θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών, η προκήρυξη χρηματικού βραβείου σε αποφοίτους μεταπτυχιακού προγράμματος σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και βέβαια η υλοποίηση του «Next Generation Program» –ένα από τα καλύτερα προγράμματα ένταξης νέων στην εργασιακή ζωή.

• Η προτεραιότητα στο υφιστάμενο προσωπικό για τις νέες θέσεις εργασίας προσφέροντας σε όλους ευκαιρίες για ανέλιξη εντός της εταιρίας.

• Η αναβάθμιση του ομαδικού συμβολαίου ζωής και υγείας σε ένα από τα καλύτερα της αγοράς τόσο σε καλύψεις όσο και σε διαδικασία εξυπηρέτησης.

• Η διαρκής επένδυση στη σωματική ευεξία των εργαζομένων με την ίδρυση γυμναστηρίου εντός των εγκαταστάσεων της εταιρίας καθώς και η ομαδική συμμετοχή σε μια σειρά από αθλητικές διοργανώσεις με σκοπό τη διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης αλλά και του ομαδικού πνεύματος.

• Η έμφαση στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω των διευρυμένων διακοπών το καλοκαίρι, της απαρέγκλιτης τήρησης του ωραρίου των εργαζομένων και την παροχή επιπλέον ευελιξιών όπου υφίσταται ανάγκη.

Πρωτοβουλίες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο

Πέραν της έμφασης που δίνεται από την εταιρία στη δίκαιη διαχείριση των υποθέσεων που χειρίζεται με γνώμονα την παροχή βιώσιμων λύσεων και την προστασία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, η Intrum Hellas προχωρά και σε ενέργειες ευρύτερου κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα:

• Για την προστασία του περιβάλλοντος, η εταιρία έχει θέσει ως στόχο την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 20% και το πετυχαίνει ήδη από το 2022 με μια σειρά από δράσεις εξοικονόμησης όπως είναι η ρύθμιση θερμοκρασίας κλιματισμού και ο αυτοματοποιημένος έλεγχος φωτισμού κτιρίων. Παράλληλα, βασικός άξονας της επένδυσης στην αναδιαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι η ενεργειακή τους αναβάθμιση.

• Επιπλέον, υλοποιεί προγράμματα περιορισμού των εκτυπώσεων και ανακύκλωσης, διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης των εργαζομένων προς ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, ενώ παράλληλα αντικαθιστά τον στόλο των εταιρικών αυτοκινήτων με υβριδικά

Διοργανώνει δράσεις εθελοντικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα –όπως π.χ. ο καθαρισμός των ακτών– με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση σε σημαντικά ζητήματα αλλά και το «δέσιμο» μεταξύ των ανθρώπων της μέσα από ενέργειες προσφοράς.

Συμμετέχει ενεργά σε δράσεις της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις για την ενίσχυση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού σε παιδιά αλλά και σε εθελοντικές δενδροφυτεύσεις.

Ομάδα της Intrum Hellas συμμετέχει στον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Next Generation Program 2022/2023

Πρόσφατο παράδειγμα της δυναμικής πρωτοβουλίας της Intrum Hellas στην προσέλκυση και απασχόληση νέων επαγγελματιών, αποτελεί η διάκρισή της στα «HR Awards 2022» της Boussias στην κατηγορία «Best Youth Employment Initiative», με το «Next Generation Program». Πρόκειται για ένα καινοτόμο πολυεθνικό πρόγραμμα επαγγελματικής διασύνδεσης ταλαντούχων νέων με τη διεθνή αγορά εργασίας που υλοποιεί η Intrum επιβεβαιώνοντας το διεθνή προσανατολισμό της, αλλά και τη δέσμευσή της να επενδύει σε νέα ηγετικά στελέχη παρέχοντας σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Το Πρόγραμμα προσφέρει 12μηνη πλήρη απασχόληση με εξειδικευμένη εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό, ατομικό πλάνο ανάπτυξης (on-the-job training, mentoring, on-site learning journeys και διεθνή επαγγελματική δικτύωση), καθώς και ανταλλαγή συμμετεχόντων μεταξύ των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος Intrum. Μετά τη λήξη του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται στην Intrum, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες του Ομίλου. Η Intrum Hellas, στο πλαίσιο του προγράμματος, υποδέχθηκε για το τρέχον έτος 5 συμμετέχοντες από ανώτατες σχολές Διοίκησης και Οικονομικών που εκπαιδεύονται και εργάζονται δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βράβευση για το «Next Generation Program» στα «HR Awards 2022»

«Στην Intrum προτεραιότητά μας είναι οι άνθρωποί μας! Επενδύουμε σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με οδηγό τις αξίες μας και θεμέλια την εμπιστοσύνη, την ομαδικότητα και την εξέλιξη στην κοινή μας πορεία προς μια υγιή οικονομία. Είμαστε ήδη περήφανοι για το περιβάλλον και την κουλτούρα που συνδιαμορφώνουμε και θα συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση, ώστε να παραμένουμε Εργοδότης Επιλογής και να αναπτύσσουμε το θετικό μας αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία», δήλωσε η κα. Μαρία Φατζικμανώλη, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού Intrum Ελλάδος & µέλος της Διοικητικής Οµάδας HR Οµίλου Intrum.

Σημειώνεται ότι η Intrum Hellas, μέλος του Ομίλου Intrum, ιδρύθηκε στην Ελλάδα στα τέλη του 2019 και απασχολεί περισσότερους από 1.400 εργαζομένους. Στόχος της Intrum Hellas είναι να συμβάλλει σε μια πιο υγιή οικονομία, διαμορφώνοντας εξειδικευμένες και μακροπρόθεσμα βιώσιμες λύσεις με σεβασμό στον δανειολήπτη και με γνώμονα την ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.intrum.gr.