Επιχειρήσεις

Και τυπικά στα χέρια του Δημήτρη Βιντζηλαίου η Creta Farms

  • newsroom


O νέος ιδιοκτήτης της αλλαντοβιομηχανίας σε πρόσφατη συνέντευξη του στο business stories είχε ξεδιπλώσει το σχέδιο του η Creta Farms να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο όμιλο τροφίμων στα πρότυπα της μητρικής

Την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταβίβασης του ελέγχου της Creta Farms στην Impala Hellas συμφερόντων του Δημήτρη Βιντζηλαίου, γνωστοποίησε η κρητική αλλαντοβιομηχανία.
Σε ανακοίνωση της προς τις χρηματιστηριακές Αρχές και το επενδυτικό κοινό η Creta Farms αναφέρει ότι :
«Στις 23.10.2020 υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας και της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ (τ. με την επωνυμία Impala Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.) το από 23.10.2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Πρωτόκολλο Μεταβίβασης Επιχείρησης.
Δυνάμει του εν λόγω Πρωτοκόλλου, η εταιρεία μεταβίβασε στη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ, η οποία αποδέχτηκε και ανέλαβε την επιχείρηση της εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στην από 05.02.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης, ήτοι μέρους του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προαναφερόμενη Συμφωνία Εξυγίανσης, την υπ’ αριθ. 11/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και το από 23.10.2020 Πρωτόκολλο».
Υπενθυμίζεται πως ο νέος ιδιοκτήτης της αλλαντοβιομηχανίας σε πρόσφατη συνέντευξη του στο business stories είχε ξεδιπλώσει το σχέδιο του η Creta Farms να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο όμιλο τροφίμων στα πρότυπα της μητρικής, Bella Bulgaria ενώ ως το α’ τρίμηνο του 2021 θα έχει ολοκληρωθεί η ενοποίηση με την Λακωνική Τροφίμων.

Απόρρητο Απόρρητο