Η επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη φαίνεται να επιδεινώνεται το τελευταίο τρίμηνο του έτους, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο, η ευρωπαϊκή οικονομία να βρεθεί σε ύφεση. Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας και ο πληθωρισμός, οι τράπεζες και τα υψηλά επιτόκια, η διολίσθηση του ευρώ και των ομολόγων, η κάμψη των δανείων και επενδύσεων, η υποχώρηση του δείκτη PMI και η συρρίκνωση της παραγωγής είναι στοιχεία που δείχνουν τουλάχιστον μια νέα ήπια ύφεση στην ευρωζώνη μετά την πανδημία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Βασίλη Κορκίδη.

«Επίσης στην αγορά εργασίας, που αποτελούσε θετική εξαίρεση, η εικόνα είναι δυσμενής, αφού οι προσλήψεις σταμάτησαν, οδηγώντας σε μείωση της απασχόλησης, λόγω ελλείψεων εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. ‘Αρα οι δυνατότητες και τα κίνητρα που δίνει η Ελλάδα στον εργαζόμενο συνταξιούχο, μάλλον προηγούνται σε εφαρμογή των συζητήσεων στην ΕΕ».

Υπενθυμίζεται ότι, στις Βρυξέλλες στις 25 Οκτωβρίου, η «Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής» συζήτησε την έλλειψη εργατικού δυναμικού και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί για να γίνει ελκυστικότερη σε επενδύσεις και για να το επιτύχει, δύο είναι τα βασικά σημεία. Πρώτον, ένα λιγότερο αυστηρό ρυθμιστικό περιβάλλον και δεύτερον, τη κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτές οι προκλήσεις απαιτούν περισσότερες προσπάθειες από όλους τους ευρωπαίους και εθνικούς νομοθέτες, αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα επίπεδα.

Η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας είναι συνυφασμένες με τις τοπικές τους κοινότητες και επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τις τοπικές επιχειρηματικές συνθήκες. Το να παραμείνουν οι επιχειρήσεις ανταγωνιστικές σημαίνει βελτίωση των δυνατοτήτων τους με ένα καλά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Αναμένεται ότι η Ευρώπη θα τηρήσει την υπόσχεση της και θα μειώσει τις απαιτήσεις υποβολής διαφόρων εκθέσεων κατά 25%. Δεν θα πρέπει να ζητά από εταιρείες να αναφέρουν ότι συμμορφώνονται σχετικά με την περιβαλλοντική και κοινωνική νομοθεσία της ΕΕ. ‘Αλλωστε, εναπόκειται στις αρχές επιβολής να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.

Επιπλέον, οι ΜμΕ ζητούν προβλεψιμότητα των κανονισμών σε βάθος χρόνου, ώστε να καλύπτουν τη διάρκεια μιας επένδυσης τους.

Στη συζήτηση για την έλλειψη εργατικού δυναμικού, επισημάνθηκε το γεγονός ότι η Ευρώπη πρέπει να φέρει περισσότερους ανθρώπους στην αγορά εργασίας, ξεκινώντας από αυτούς που βρίσκονται ήδη εδώ στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση εργαζομένων σε θέσεις εργασίας με προσαρμοσμένες ενέργειες ανάλογα με κάθε ομάδα-στόχο.

Επιπλέον, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην κινητικότητα και τη μετανάστευση εντός της ΕΕ για εργαζομένους χαμηλής και μέσης ειδίκευσης.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη πρέπει να κρατήσει τους ανθρώπους στην αγορά εργασίας όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό σημαίνει συνεχή επένδυση στην αναβάθμιση και επανεκπαίδευση και αλλαγή της νοοτροπίας σε «δια βίου μάθηση». Πρόκειται για μια κοινή επένδυση από όλους τους φορείς της κοινωνίας και οι μικρομεσαίοι εργοδότες πρέπει να αναλάβουν το ρόλο να εκπαιδεύσουν νέους μέσω μαθητείας και να παρέχουν εκπαίδευση στο προσωπικό, κυρίως στην εργασία. Ζητείται όμως υποστήριξη για την ανάπτυξη μιας πολιτικής κατάρτισης, τη δημιουργία προσαρμοσμένης κατάρτισης και τη διαθέσιμη υποδομή κατάρτισης, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ωστόσο, η συζήτηση κατέληξε πως η διατήρηση των ανθρώπων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην αγορά εργασίας απαιτεί επίσης αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων και να επιτρέπει σε όσους θέλουν να εργαστούν περισσότερο να το κάνουν.

Διαβάστε ακόμη

Τα υψηλά επιτόκια «βαρίδι» για δανειολήπτες & επενδυτές – Από ποια «δεξαμενή» θα προκύψουν νέα NPLs

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασία: Το 112 θα ενημερώνει για απαγόρευση κυκλοφορίας και κλείσιμο σχολείων

Γεωργιάδης: Το μέτρο της μείωσης 5% σε 233 προϊόντα έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει (vid)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ