Στην απόκτηση ιδίων μετοχών προχώρησε η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι, κατ’ εφαρμογή της από 07.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και σε συνέχεια των συνακόλουθων από 08.07.2020 και 30.09.2020 ανακοινώσεών της, την 03.12.2020 απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.450 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης 6,30 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 9.135,00 ευρώ.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.950 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,009% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη: 

Ελλάκτωρ: «Eμφύλιος» μέχρι τέλους για τον έλεγχο του ομίλου

Πόσα ξόδεψαν οι ξένοι τουρίστες στην Ελλάδα τη δεκαετία 2010 – 2019;

Eπιπλέον €50 εκατ. στο EquiFund για τις startups