Επιστροφή κεφαλαίου 0,47 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενικη Συνέλευση της Λάμψα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Ανακοινώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 13/02/2023, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.861.270 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ή 74, 24 % περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:

(1) επί του πρώτου θέματος, αποφάσισε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 10.041.080 € με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,47 €, ήτοι από 1,12€ σε 1,59€ καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

(2) επί του δεύτερου θέματος αποφάσισε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 10.041.080 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,47 €, ήτοι από 1,59€ σε 1,12€, και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Διαβάστε ακόμη

MIG: Αναβολή της Γ.Σ για τις 3 Μαρτίου ζήτησε ο Mάριος Ηλιόπουλος (pics)

Σταϊκούρας: «Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν τις θετικές προοπτικές της οικονομίας»

Green Tank: Μηδενικό το ρωσικό φυσικό αέριο στην εγχώρια κατανάλωση τον Ιανουάριο