Επιχειρήσεις

MLS μετά το «φέσι» στους ομολογιούχους: Φέρνουμε πρόταση στη γενική συνέλευση

  • Νίκος Χρυσικόπουλος


Επιστολή της εταιρείας προς τους συμβούλους – Κλήση σε ακρόαση με το αιτιολογικό της χειραγώγησης αγοράς έστειλαν σε μέλη του προηγούμενου ΔΣ οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επ. Κεφαλαιαγοράς

Επιστολή με την οποία ενημερώνει προς προτίθεται να καταθέσει πρόταση προς τους κατόχους ομολογιών της εταιρείας, την οποία και θα κάνει γνωστή στο πλαίσιο των επικείμενων συνελεύσεων, απέστειλε η διοίκηση της MLS Πληροφορική στους συμβούλους των ομολογιούχων.

Η επιστολή εστάλη στο πλαίσιο του νέου κύκλου διαβουλεύσεων που έχει ξεκινήσει η εταιρεία μετά και την αθέτηση των υποχρεώσεων της προς τους κατόχους ομολογιών της και συγκεκριμένα την αδυναμία πληρωμής του κουπονιού σε δύο (μέχρι στιγμής) από τα τρία ομόλογα που έχει εκδώσει. Υπό καθεστώς default πρακτικά, η MLS είχε γνωστοποιήσει πως «θα έρθει σε διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους και τον εκπρόσωπό τους προς επίτευξη συμφωνίας».

Προσώρας, το περιεχόμενο της προτεινόμενης πρότασης παραμένει ασαφές. Στην επιστολή που υπογράφει ο νέος CEO, Γιώργος Βακάρος, η εταιρεία αναφέρει πως επιθυμεί να επιβεβαιώσει και γραπτώς ότι διαθέτει πρόταση για τη διευθέτηση της κατάστασης που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τα ομόλογά της και την πληρωμή των τοκομερίδιών τους.

Συμπληρώνει πως θα διατυπώσει αναλυτικά την πρότασή της στη Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων, όταν αυτή καταστεί δυνατή μετά από άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας, καθώς και ότι θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια για την όσο το δυνατό συντομότερη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων, ευελπιστώντας πως θα υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, ώστε να μπορούν να ληφθούν αποφάσεις. Βεβαίως, όπως έδειξαν οι προηγούμενες γενικές συνελεύσεις, κάτι τέτοιο μόνο εύκολο δεν είναι.

Πάντως, με την εταιρεία να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα ρευστότητας, οι ρεαλιστικές επιλογές, όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, περιλαμβάνουν roll over και «κούρεμα» υποχρεώσεων, πρωτίστως όμως μια αναδιάρθρωση της εταιρείας που να ικανοποιεί τους ομολογιούχους μέσω κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων (debt to equity swap). Κρίσιμος παράγοντας, όμως, για κάθε λύση που θα προταθεί, είναι η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου συμβούλου, με εμπειρία σε αναδιαρθρώσεις εταιρειών, που θα αξιολογήσει για λογαριασμό των ομολογιούχων τις προτεινόμενες επιλογές.

Σημειώνεται πως η διοίκηση Καματάκη έχει, μεταξύ άλλων, αναφερθεί στην προσπάθεια εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, με στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυση και εξυγίανσή της. Στο πλαίσιο αυτό, κύκλοι της διοίκησης έχουν αναφερθεί σε συζητήσεις με ελβετο-κυπριακό fund, αλλά και ότι δρομολογείται προκαταρκτικός νομικός και οικονομικός έλεγχος στην εταιρεία, με τη διαδικασία να αναλαμβάνει γνωστή ελεγκτική εταιρεία. Άγνωστο παραμένει εάν έχει υπάρξει πρόοδος σε αυτό το μέτωπο.

Κλήση σε ακρόαση

Την ίδια στιγμή, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν αποστείλει σε μέλη της προηγούμενης διοίκησης της MLS κλήσεις σε ακρόαση, στο πλαίσιο της πρόθεσης της εποπτικής Αρχής να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις για χειραγώγηση αγοράς. Όπως είχε αναφέρει το newmoney, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την υπόθεση της MLS έχει ήδη δρομολογηθεί, ενώ προχωρά και η πειθαρχική διαδικασία για τον ορκωτό ελεγκτή που υπέγραψε τις επίμαχες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Να αναφερθεί πως παρά της σαφείς υποδείξεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία συμφερόντων Γιάννη Καματάκη δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την αναμόρφωση του ισολογισμού της, παρότι στα τελη του περασμένου Οκτωβρίου (όταν παραδόθηκε η Τελική Έκθεση Ελέγχου της Deloitte) είχε γνωστοποιήσει με ανακοίνωσή της τα εξής: «Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 έχει ξεκινήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Η ολοκλήρωσή τους με βάση και τα στοιχεία του Τελικού Σχεδίου της Deloitte αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί σε 3-4 εβδομάδες για την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου. Η δημοσιοποίηση τους θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά».

Πρακτικά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα ή σαφής δέσμευση της εταιρείας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναπροσαρμογής των οικονομικών της στοιχείων με βάση τα ευρήματα της Deloitte, ώστε να «ξεφουσκώσουν» τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία, όπως άλλωστε είχε εντοπίσει ο έλεγχος ΕΛΤΕ. Παράλληλα, οι μηνύσεις και οι νομικές ενέργειες που έχουν αναλάβει τα δικηγορικά γραφεία «Τσιμπανούλης και Συνεργάτες» και «Θέμης Σοφός & Συνεργάτες» ως εκπρόσωποι ομολογιούχων, εντείνουν την πίεση προς την εταιρεία.

Διαβάστε ακόμη

Παραλύουν για 24 ώρες τα εμπορικά λιμάνια της χώρας

Αποζημίωση ενοικίου – επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία για διορθώσεις

Πιερρακάκης: Η κυβέρνηση εξετάζει την ηλεκτρονική μεταβίβαση ακινήτων και αυτοκινήτων