Επιχειρήσεις

Σφίγγει ο κλοιός για MLS – Καματάκη

  • Νίκος Χρυσικόπουλος


Άγνωστος ακόμη ο χρόνος δημοσιοποίησης οικονομικών καταστάσεων και business plan. Εξετάζεται η επιβολή κυρώσεων από τις Aρχές

Τον ασκό του Αιόλου για την MLS ανοίγει η καθυστέρηση στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας για την κατάρτιση και δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του 2019, έπειτα από την ολοκλήρωση του ειδικού ελέγχου της Deloitte, και κυρίως η μονομερής τροποποίηση των όρων των ομολογιακών δανείων που έχει εκδώσει και η αθέτηση πληρωμής των κουπονιών τους.

Παρά της σαφείς υποδείξεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία συμφερόντων Γιάννη Καματάκη δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την αναμόρφωση του ισολογισμού της, παρότι στα τελη του περασμένου Οκτωβρίου (όταν παραδόθηκε Τελική Έκθεση Ελέγχου της Deloitte) είχε γνωστοποιήσει με ανακοίνωσή της τα εξής: “Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 έχει ξεκινήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Η ολοκλήρωση τους με βάση και τα στοιχεία του Τελικού Σχεδίου της Deloitte αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί σε 3-4 εβδομάδες για την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου. Η δημοσιοποίηση τους θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά”.

Πρακτικά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα ή σαφής δέσμευση της εταιρείας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναπροσαρμογής των οικονομικών της στοιχείων με βάση τα ευρήματα της Deloitte, ώστε να “ξεφουσκώσουν” τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία, όπως άλλωστε είχε εντοπίσει η ΕΛΤΕ. Οι διαρκείς καθυστερήσεις έχουν πλέον σημάνει συναγερμό στις εποπτικές αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πλέον ανοικτός ο δρόμος για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προχωρά η πειθαρχική διαδικασία για τον ορκωτό ελεγκτή που υπέγραψε τις επίμαχες οικονομικές καταστάσεις της MLS.

Οι κινήσεις των ομολογιούχων

Την ίδια στιγμή οι μηνύσεις και οι νομικές ενέργειες που έχουν αναλάβει δικηγορικά γραφεία ως εκπρόσωποι ομολογιούχων εντείνουν την πίεση προς την εταιρεία. Όπως έχει αναφέρει το newmoney, δύο γνωστά νομικά γραφεία έχουν λάβει εξουσιοδοτήσεις από κατόχους ομολογιών της εταιρείας προκειμένου να κινηθούν νομικά με στόχο τη διεκδίκηση αποζημιώσεων. Πέραν του ότι ο αριθμός των ομολογιούχων που κινούνται νομικά παραμένει ακόμη μικρός, προβληματικό είναι το γεγονός πως στις γενικές συνελεύσεις που μέχρι σήμερα συγκλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη συναίνεση στην τροποποίηση των ομολογιακών προγραμμάτων της MLS, αλλά ούτε και για την καταγγελία τους.

Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως έχει διερευνηθεί και το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης στην εταιρεία, στο πλαίσιο των νέων διευρυμένων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 40 του Ν.4640/2019), Ωστόσο, αρμόδιες πηγές εμφανίζονται επιφυλακτικές κατά πόσον στην παρούσα φάση οι προβλέψεις αυτές του νόμου μπορούν να βρουν εφαρμογή στην περίπτωση της MLS.

Διαβάστε ακόμη:

Mητσοτάκης: To πιστοποιητικό εμβολιασμού αφορά στη διεύρυνση της ελευθερίας μετακινήσεων

Κορωνοϊός: Οι 7 μεγαλύτεροι μύθοι για τα εμβόλια

Απόρρητο Απόρρητο