Με την άντληση 500 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε η έκδοση του 7ετους ομολόγου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε, καταγράφοντας ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές όπως προκύπτει από την υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,01 φορές.

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», η «ALPHA Τράπεζα A.E.», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» («Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 06.07.2023, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη («Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.006,97 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,01 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,00% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,00% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 456.000 Ομολογίες (91,2% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 44.000 Ομολογίες (8,8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Διαβάστε ακόμη 

Μητσοτάκης – Προγραμματικές δηλώσεις: Τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις για τη νέα τετραετία (vid) (upd)

Ρέστης vs Στέιβλι: Η άγρια κόντρα του Έλληνα εφοπλιστή με τη «λαίδη» του αγγλικού ποδοσφαίρου

Άλεξ Μπάλντοκ (Currys): «Αν δεν πετύχουμε καλή τιμή δεν θα πουλήσουμε τον Κωτσόβολο» (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ