Τη μετατροπή της διάρκειας της εταιρείας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Mytilineos, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 29 Αυγούστου 2023 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση με τηλεδιάσκεψη είτε συμμετέχοντας στην ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν τη συνέλευση) μέτοχοι εκπροσωπούντες 84.192.177 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 60,84% επί συνόλου 138.393.347 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας με νέες δραστηριότητες και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, όπως προτάθηκε για έγκριση. Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, όπως προτάθηκε προς έγκριση. Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.mytilineos.com χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Διαβάστε ακόμη

Mytilineos: Σπάει και το φράγμα των 38 ευρώ η μετοχή – Κοντά στα 5,5 δισ. η κεφαλαιοποίηση

Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: Εκστρατεία για την προώθηση του Ναυτικού Επαγγέλματος (vid)

Φυσικό αέριο: Οι Αυστραλοί εργαζόμενοι της Chevron έδωσαν ημερομηνία για απεργία – Άλμα στις τιμές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ