Την έγκριση των σχεδίων σύμβασης διάσπασης για την απόσχιση των κλάδων Υποδομών και Παραχωρήσεων της Mytilineos γνωστοποίησε η εταιρεία με ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε συνέχεια της από 10.02.2023 συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της, αποφασίστηκαν:

1. (α) η απόσχιση του κλάδου υποδομών της Εταιρείας και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ««ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ»), και (β) η απόσχιση του κλάδου παραχωρήσεων της Εταιρείας και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. «Μ Παραχωρήσεων ΜΑΕ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (αρ. 57παρ.2, 59- 73), του ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 και η έναρξη των διαδικασιών για τους ως άνω μετασχηματισμούς,

2. ο ορισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2022 ως ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του κλάδου υποδομών και του κλάδου παραχωρήσεων αντίστοιχα, και

3. η ανάθεση στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» της αποτίμησης του κάθε εισφερόμενου κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 και της εξέτασης του κάθε σχεδίου σύμβασης διάσπασης με απόσχιση και εισφορά κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4601/2019,

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας στην από 02.03.2023 συνεδρίασή του ενέκρινε:

(α) το Σχέδιο της Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Υποδομών στην κατά 100% θυγατρική ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και (β) το Σχέδιο της Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων στην κατά 100% θυγατρική Μ Παραχωρήσεων ΜΑΕ. Τα κατά τα ανωτέρω Σχέδια των Συμβάσεων Διάσπασης, οι επ’αυτών εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4601/2019, οι από 31.12.2022 λογιστικές καταστάσεις των εισφερόμενων κλάδων, οι εκθέσεις αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 και οι εκθέσεις εμπειρογνωμόνων επί των Σχεδίων Συμβάσεων Διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 10 ν. 4601/2019 έχουν καταχωριστεί και δημοσιευτεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 07.03.2023, ενώ είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 63 ν.4601/2019.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών απόσχισης τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τις αρμόδιες Αρχές.

Διαβάστε ακόμη

Χάρις Πλακαντωνάκη (Star Bulk): Ποιες είναι οι κινήσεις για να γίνει «πράσινη» η Ναυτιλία

Πώς το κτίριο του Χυτήρογλου στη Μητροπόλεως μεταμορφώθηκε στο ξενοδοχείο The Dolli της Grecotel με διαμερίσματα που θυμίζουν εκλεκτικό Παρίσι

Γιατί είναι σπουδαίος ο πίνακας “Buffalo II” του Ρόμπερτ Ράουσενμπεργκ των 88,8 εκατ. δολαρίων