Mε ανακοίνωση του ο Όμιλος Σαράντη γνωστοποίησε τα παρακάτω αναφορικά με την πώληση της συμμετοχής της Εταιρείας στην κοινοπραξία με την The Estee Lauder.

Ειδικότερα αναφέρει η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η “Εταιρεία”), σε συνέχεια της 1583/ 27.06.2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την πώληση της συμμετοχής της Εταιρείας στην κοινοπραξία με την The Estee
Lauder Companies, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ως εξής:

1. Στις 15.06.2022 υπεγράφη η συμφωνία πώλησης του 49% της εταιρείας ELCA προς την Estee Lauder Europe, μετά από διαπραγματεύσεις των μερών που κατέληξαν σε αμοιβαία επωφελή συμφωνία. Η συμφωνία δεν τελεί υπό αιρέσεις. Οι όροι της συμφωνίας, είναι συνήθεις όροι πωλήσεως μετοχών.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε και έχει ήδη καταβληθεί μέρος του τιμήματος. Συγκεκριμένα, έχει καταβληθεί το ποσό των 14 εκατ. ευρώ κατά την 16/06/2022, ενώ η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε δυο ισόποσες δόσεις ύψους 20,6 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2028.

Ο κ. Γρηγόρης Σαράντης, θα συνεργαστεί και θα βοηθήσει την Estee Lauder κατά τη μεταβατική περίοδο, για χρονική περίοδο ενός έτους.

2. Όπως έχει γίνει γνωστό, με την ανακοίνωση της Εταιρείας της 30/7/2019, το ποσοστό της συμμετοχής της Εταιρείας στην κοινή με την Estee Lauder εταιρία (JV) θα μειώνονταν σταδιακά στο 40% για τα χρόνια 2022-2024 και στο 15% για τα χρόνια 2025-2027 με οριστική αποχώρηση μας μετά την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων του 2027.

Το συμφωνηθέν τίμημα θεωρείται επομένως ιδιαίτερα ικανοποιητικό καθώς οριστικοποιεί τα δικαιούμενα ποσά μειώνοντας το ρίσκο της Εταιρείας μας από πιθανές μελλοντικές αρνητικές διακυμάνσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Επιπροσθέτως,

α) με την χρήση των ανωτέρω κεφαλαίων η Εταιρεία μπορεί να υποστηρίξει το επενδυτικό της πρόγραμμα εξαγορών στον χώρο της στρατηγικής της δραστηριοποίησης και

β) να αναζητήσει στρατηγικές συνεργασίες στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των καλλυντικών και αρωμάτων.

3. Η Εταιρεία δεν γνωρίζει να διενεργείτο μέχρι την ημερομηνία της πώλησης οποιοσδήποτε διαχειριστικός έλεγχος στο JV και στις θυγατρικές του.

4. Ο Όμιλος βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αντικατάστασης της κερδοφορίας της κοινοπραξίας υλοποιώντας άμεσα συγκεκριμένη στρατηγική που αφορά αφενός στην ενίσχυση του πλάνου εξαγορών του Ομίλου και αφετέρου στην σύναψη νέων συμφωνιών αντιπροσώπευσης.

Όσον αφορά στις εξαγορές, αυτές έχουν συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να προσδίδουν συνέργειες, να συνεισφέρουν στην κερδοφορία, και να προσφέρουν προστιθέμενη αξία. Επικεντρώνονται στις στρατηγικές κατηγορίες του Ομίλου, δηλαδή σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας & περιποίησης και σε προϊόντα οικιακής φροντίδας, στις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου και στο δίκτυο το οποίο καλύπτει ο Όμιλος.

Συγκεκριμένα, έχει ήδη ανακοινωθεί η συμφωνία για την εξαγορά της πολωνικής εταιρείας προϊόντων οικιακής χρήσης Stella Pack S.A. https://sarantisgroup.com/el/nea/eksagora-stella-pack-polonia/, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού στις χώρες δραστηριότητας της Stella Pack, η οποία αναμένεται να ληφθεί στις αρχές του Q4 2022.

Πιο συγκεκριμένα, η STELLA PACK, με ηγετική θέση στην παραγωγή και διανομή ειδών οικιακής χρήσης και 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στις κατηγορίες συσκευασιών τροφίμων, σακουλών απορριμμάτων και εργαλείων καθαρισμού, κατέγραψε το προηγούμενο έτος ετήσιες πωλήσεις που ανέρχονται σε 65 εκ. ευρώ και παρουσίασε EBITDA ύψους 8,5 εκατ. ευρώ.

Λόγω της ομοιογένειας του Ομίλου με την εξαγορασθείσα εταιρεία, θα αξιοποιηθούν συνέργειες σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, από τις πωλήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες, τις αποθήκες και τα εργοστάσια. Ως εκ τούτου, η εν λόγω εξαγορά αναμένεται να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στο Όμιλο και εκτιμάται ότι το 2023 το συνολικό EBITDA, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών, θα ανέλθει σε τουλάχιστον 12 εκ. ευρώ κατ’ έτος υπερκαλύπτοντας την πιθανώς αναμενόμενη κερδοφορία του JV κατά τουλάχιστον 150%.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι η αναμενόμενη μελλοντική κερδοφορία από το JV επρόκειτο να είναι σε κάθε περίπτωση, μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν καθώς όπως προαναφέρθηκε θα μειώνονταν σταδιακά τα ποσοστά συμμέτοχής της Εταιρείας μας στην κοινή εταιρεία.

Παράλληλα, εξετάζονται και άλλοι στόχοι εξαγορών, οι οποίοι είναι συμβατοί με τις στρατηγικές δραστηριότητες και τα κριτήρια του Ομίλου.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος αυξάνει τις πιθανότητες του για συνεργασίες διανομής με οίκους καλλυντικών του εξωτερικού, κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν ήταν εφικτό. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται σημαντικές
προοπτικές εμπλουτισμού του χαρτοφυλακίου και περαιτέρω ανάπτυξης της κερδοφορίας του Ομίλου».

Διαβάστε ακόμη:

«Μην ξεγελαστείτε από το προσωρινό ράλι, είμαστε σε bear market»

North Evia – Samos Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για φθηνές διακοπές

Αυτοκινητοβιομηχανίες: Επενδύουν σε δικούς τους ηλεκτρικούς κινητήρες