Δυναμική ανάπτυξη των επώνυμων προϊόντων και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας ανακοίνωσε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ για το 2023.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, σημαντική ανάπτυξη σημείωσε η κατηγορία των επωνύμων προϊόντων κατά 36%.  Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 5,0 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,9 εκατ. ευρώ το 2022, βελτιωμένα κατά 28%.  Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,0 εκατ. ευρώ το 2022, βελτιωμένα κατά 36%.

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε:

«Το 2023, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, πετύχαμε σημαντική βελτίωση όλων των δεικτών κερδοφορίας και ισχυρές επιδόσεις στις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, εστιάσαμε με επιτυχία στην αξιοποίηση των ωφελειών από την ολοκλήρωση του 3ετούς επενδυτικού πλάνου, την ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά λιανικής και την είσοδο στην αγορά οικιακής φροντίδας με ανταγωνιστικές προϊοντικές προτάσεις αλλά και τις διεθνείς συνεργασίες με πολυεθνικές και άλλες
εταιρείες που διευρύνουν την πελατειακή βάση σε διεθνές επίπεδο.

Όσον αφορά το τρέχον έτος, παρά το ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον διεθνώς, η σταθεροποίηση του κόστους παραγωγής, οι ενθαρρυντικές προοπτικές της εγχώριας αγοράς, οι νέες σημαντικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί, και βέβαια η δέσμευσή μας για συνεχή επένδυση στην καινοτομία, την αειφορία, την ποιότητα και την εξωστρέφεια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής μας πορείας όσον αφορά τον κύκλο εργασιών αλλά και των οικονομικών μας αποτελεσμάτων».

Επισκόπηση αποτελεσμάτων

Κατά την χρήση 2023, μετά την κορύφωση των τιμών υλών και ενέργειας στο τέλος του 2022, σημειώθηκε σταδιακή εξομάλυνση αυτών, γεγονός που απεικονίζεται στο μικτό περιθώριο κέρδους το οποίο βελτιώθηκε σημαντικά,
από 24% για το σύνολο του 2022, σε 34% για το έτος 2023. Στη βελτίωση της μικτής κερδοφορίας συνεισφέρουν σημαντικά οι κατηγορίες επωνύμων και ξενοδοχειακών προϊόντων που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά και σημειώνουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) επίσης παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση κατά 27% σε σχέση με το 2022, παρά την υστέρηση των πωλήσεων κατά 12%, και ανήλθαν σε 9,2 εκατ. ευρώ ή 15% επί του κύκλου εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 9,5 εκατ. Ευρώ ή 15% επί των
πωλήσεων της χρήσης, βελτιωμένα κατά 28%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,0 εκατ. ευρώ ή 8% επί του κύκλου εργασιών βελτιωμένα κατά 28%. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ βελτιωμένα κατά 36%.

Στη βελτίωση όλων των δεικτών κερδοφορίας συνετέλεσε η ολοκλήρωση του ισχυρού επενδυτικού πλάνου της προηγούμενης τριετίας που έχει επιτύχει την σημαντική μείωση του κόστους βιομηχανοποίησης, δίνοντας παράλληλα ώθηση στις προοπτικές ανάπτυξης του κύκλου εργασιών μέσω νέων συμφωνιών,
προσφέροντας ποιοτικά ανώτερα προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ισχυρή ανάπτυξη της Παπουτσάνης μέσα από σημαντικές συνεργασίες, καθώς
συνεπάγεται ικανή ελεύθερη δυναμικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων της Παπουτσάνης (50% κατά μέσο όρο, διαφοροποιημένη για κάθε παραγωγικό τμήμα). Σε αυτό το πλαίσιο, εντός του πρώτου τριμήνου 2024 ξεκίνησε
συνεργασία με μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, η οποία θα έχει αναπτυχθεί πλήρως έως το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Ταυτόχρονα η Εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και με άλλες πολυεθνικές, καθώς και μικρότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο σαπώνων και καλλυντικών για την παραγωγή προϊόντων τους στις εγκαταστάσεις της Παπουτσάνης.

Κύκλος εργασιών – πωλήσεις

Κατά το έτος 2023 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 62,3 εκατ. ευρώ (έναντι 70,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022), ήτοι μειωμένος κατά 12%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Στην Ελλάδα το 2023 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28,1 εκατ. ευρώ ενισχυμένος κατά 15%, χάρη στη σημαντική ανάπτυξη της κατηγορίας των επωνύμων προϊόντων και των πωλήσεων στην εγχώρια ξενοδοχειακή αγορά. Στο
εξωτερικό διαπιστώνεται μείωση κατά 26% που προκύπτει κυρίως από τις κατηγορίες παραγωγών για τρίτους λόγω αλλαγών στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και κατάργησεων από την πλευρά των πολυεθνικών-πελατών, ως συνέπεια της αύξησης του κόστους και ανάλογης συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους των συγκεκριμένων προϊόντων.

Στην κατηγορία των σαπωνωμαζών η μείωση οφείλεται στην ομαλοποίηση της ζήτησης μετά τις πολύ αυξημένες ανάγκες που παρατηρήθηκαν κατά το έτος 2022, ως απόρροια των καθυστερήσεων και των αυξημένων μεταφορικών από τρίτες χώρες.

Όσον αφορά τη συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στον κύκλο εργασιών του 2023, επισημαίνεται ότι το 27% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 17% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 40% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 16% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Ο κύκλος εργασιών ανά κατηγορία προϊόντων κινήθηκε ως εξής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη κατά 36% σε σύγκριση με το 2022, υπερκαλύπτοντας τις απώλειες από την πτώση της αγοράς του αντισηπτικού (-48,6% σε αξία στο οργανωμένο λιανεμπόριο για το έτος 2023 σε σχέση με το 2022). Εξαιρώντας το αντισηπτικό, η ανάπτυξη της κατηγορίας
των επωνύμων προϊόντων ανέρχεται σε 53,4% και οφείλεται στην οργανική ανάπτυξη των προϊόντων ευρείας διανομής της Παπουτσάνης καθώς και τη θετική συνεισφορά από την εξαγορά της σαπωνοποιίας ΑΡΚΑΔΙ. Τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ κερδίζουν ήδη σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα και παράλληλα έχουν υπερδιπλασιάσει τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό παρουσιάζοντας σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Οι πωλήσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων μειώθηκαν κατά 32% σε σχέση με τις αντίστοιχες πωλήσεις του 2022, με τις πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων μας προς τις ξενοδοχειακές μονάδες της
εγχώριας αγοράς να αυξάνονται κατά 17% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καλύπτοντας μέρος της υποχώρησης των πωλήσεων στο εξωτερικό. Οι τελευταίες έρχονται να συγκριθούν με ένα υψηλό 2022 λόγω του τότε
ανοίγματος των επαγγελματικών ταξιδίων και της τουριστικής αγοράς, έπειτα από δύο χρόνια περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας.

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής περιορίστηκαν κατά 11%, τάση που οδηγείται από τις πωλήσεις εξωτερικού. Στις αγορές του εξωτερικού, και κυρίως στην Ευρώπη, οι σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις του τελευταίου έτους οδήγησαν ορισμένες πολυεθνικές-πελάτες σε επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής και επαναξιολόγηση του προϊοντικού τους portfolio, με αποτέλεσμα την κατάργηση συγκεκριμένων προϊόντων τους με χαμηλό περιθώριο κέρδους.

Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πολυεθνικές και άλλες μικρότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο σαπώνων και καλλυντικών. Ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2024 συμφωνία με
νέα μεγάλη πολυεθνική εταιρεία είναι σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι, σε ετήσια βάση, θα συνεισφέρει επιπλέον πωλήσεις περίπου έξι εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται δε, ότι η συνεργασία αυτή έχει σημαντικές προοπτικές περαιτέρω επέκτασης.

Μέρισμα

Η Διοίκηση προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,04 ανά μετοχή. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 08.11.2023 εγκρίθηκε η διανομή μικτού προμερίσματος ύψους €0,03 ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους στις 08.12.2023.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τα οικονομικά αποτελέσματα