Παράταση για έναν χρόνο από τώρα, έως τις 15 Οκτωβρίου του 2022 ζήτησε κι έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Noval Property AEEAΠ για την είσοδό της στο Χρηματιστήριο, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο για τις Επενδυτικές Ακινήτων.

Η σχετική απόφαση, εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η θυγατρική ακινήτων του ομίλου Viohalco εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης κα θα περιέλθει στην ιδιοκτησία της THE GRID A.E. το ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών Χειμάρρας και Αμαρουσίου – Χαλανδρίου στο Μαρούσι, συνολικής έκτασης 16.109,77 τ.μ., προκειμένου στη συνέχεια να είναι εφικτό να ξεκινήσουν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανάπτυξη και αξιοποίησή του.

Πρόκειται για το γνωστό ακίνητο Kodak στο Μαρούσι, πρώην ιδιοκτησίας της Ektasis Development, για το οποίο η εταιρεία από κοινού με την Brook Lane Capital πλειοδότησε, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού ‘’The Grid’’ στις αρχές του έτους με 28,6 εκατ. ευρώ με σκοπό τη δημιουργία ‘’πράσινου’’ συγκροτήματος γραφείων.

Oπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η διοίκηση με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2021 ειδικά για την αγορά γραφείων «παρά τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης για το -επιτυχημένο όπως αποδεικνύεται- μοντέλο της απομακρυσμένης εργασίας (π.χ. εργασία από σπίτι), η τηλεργασία δεν αναμένεται να αντικαταστήσει την παραδοσιακή εταιρική κουλτούρα και οι χώροι των γραφείων θα συνεχίσουν να έχουν ζωτικό ρόλο στην εργασιακή καθημερινότητα. Ο ρόλος της τεχνολογίας θα αυξηθεί στη ζωή μας, αλλά χωρίς να αντικατασταθεί πλήρως η φυσική εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό, τα γραφεία αποδεικνύονται ιδιαιτέρως ανθεκτικά όλη την περίοδο του κορωνοϊού, ενώ αυξημένη ζήτηση καταγράφουν τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών ή/και τα βιοκλιματικά κτίρια σε ελκυστικά σημεία και λόγω της έλλειψης αντίστοιχου προϊόντος».

Για το πρώτο εξάμηνο του 2021, η Noval Property είχε κύκλο εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αποζημιώσεων λόγω της υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων) στα 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2020 (αύξηση 23,5%).

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, αναπροσαρμογής εύλογης αξίας των ακινήτων και μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021 έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020 (αύξηση 29,3%).

Λόγω της πανδημίας, για τη Noval κατά την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2021, οι υποχρεωτικές κρατικές εκπτώσεις ανήλθαν συνολικά σε 5 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να έχει λάβει κρατικές αποζημιώσεις ποσού 2,67 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή απώλεια (μείωση) στα έσοδα από μισθώματα της εταιρείας ανήλθε τελικά σε 2,3 εκατ. ευρώ.

Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της Noval Property ανήλθε σε 389,7 εκατ. ευρώ κατά την 30η Ιουνίου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 29% σε σχέση με την 30ή Ιουνίου 2020 και 7% σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Διαβάστε ακόμη:

Fitch Ratings: Στο +6% η ελληνική οικονομία το 2021 – Ποιους κινδύνους «βλέπει»

Τουρισμός: Μέχρι Νοέμβριο πάει η σεζόν στην Ελλάδα και ξαναρχίζει από Μάρτιο (πίνακας)

Χρηματιστήριο: Στη Λ. Αθηνών η σκυτάλη της πτώσης των διεθνών αγορών (upd)