Οι ισχυρότερες του αναμενόμενου οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας στο α’  εξάμηνο ανάγκασαν τη Fitch Ratings να αυξήσει την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του ΑΕΠ για το σύνολο του έτους στο 6%, έναντι αρχικής πρόβλεψη για ανάπτυξη 4,3% για το 2021. Η αλλαγή της πρόβλεψης για το ΑΕΠ δεν μειώνει την πρόβλεψή μας για το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2021, αλλά υποδηλώνει ότι το χρέος/ΑΕΠ έχει κορυφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο και ότι η ανάπτυξη θα στηρίξει τη μείωση του ελλείμματος από το επόμενο έτος.

Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,5% σε τριμηνιαία βάση το 1ο τρίμηνο και κατά 3,4% το 2ο τρίμηνο, συμπληρώνοντας τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης μετά την απότομη μείωση του ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο πέρρυσι που προκλήθηκε από τους περιορισμούς που σχετίζονται με την πανδημία. Η ετήσια ανάπτυξη ήταν περίπου 7% το 1ο εξάμηνο και το πραγματικό ΑΕΠ επέστρεψε στο προ της πανδημίας επίπεδό του το δεύτερο τρίμηνο.

Η εγχώρια ζήτηση φαίνεται ότι οδήγησε την ανάπτυξη το α’ εξάμηνο φέτος, με τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση να διευρύνονται σε σχέση με το 2020. Η απότομη αύξηση των εξαγωγών αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εισαγωγών.

Οι εκβάσεις στο 1ο εξάμηνο αντικατοπτρίζονται στην επικαιροποιημένη εκτίμησή για την αύξηση του ΑΕΠ φέτος, η οποία συγκρίνεται με το 4,3% όταν επιβεβαίωσε την αξιολόγηση “ΒΒ”/σταθερή τον Ιούλιο. Υποθέτει κάποια μεταβλητότητα στους τριμηνιαίους ρυθμούς ανάπτυξης στο 2ο εξάμηνο του έτους, περιορίζοντας την αναθεώρηση προς τα πάνω. Οι περιορισμοί στην αλυσίδα εφοδιασμού στους κύριους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας και στους εγχώριους τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στο αυξανόμενο κόστος εισροών, θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανάπτυξη, όπως και η αύξηση των λοιμώξεων από τον κορωνοϊό.

Ωστόσο, η Fitch βλέπει περισσότερους ανοδικούς παρά καθοδικούς κινδύνους για την πρόβλεψή του 6%. Περίπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένα, μειώνοντας την ανάγκη για νέους περιορισμούς. Οι δείκτες υψηλότερης συχνότητας για το 3ο τρίμηνο υποδεικνύουν συνεχή αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και οι διαθέσιμες πληροφορίες για την τουριστική περίοδο δηλώνουν κάποια ανάκαμψη. Οι αφίξεις από το εξωτερικό τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ήταν περίπου 40% των επιπέδων του 2019, αλλά πάνω από 3,5 φορές πάνω από τα περσινά στοιχεία.

Για το 2022, μείωσε, ωστόσο, την πρόβλεψή της για την αύξηση του ΑΕΠ σε 4,0% (από 5,3%), λόγω μιας λιγότερο θετικής μεταφερόμενης επίδρασης από το 2021. Όμως η ανάκαμψη θα συνεχιστεί, καθώς η αξιοποίηση των κονδυλίων ανάκαμψης επόμενης γενιάς της ΕΕ επιταχύνεται και ανεβάζει τις πραγματικές δαπάνες. Οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται στην Ελλάδα ανέρχονται σε 18,4 δισ. ευρώ (10,1% του ονομαστικού ΑΕΠ του 2019, καθιστώντας την Ελλάδα έναν από τους σημαντικότερους δικαιούχους). Υποθέτει ότι λίγο κάτω από το 45% θα δαπανηθεί την περίοδο 2021-2023.

Αν και εξακολουθεί η Fitch Ratings να αναμένει ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 3,5% το 2023, αυτό θα παραμείνει πολύ πάνω από τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης λόγω της σημαντικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας.

Οι βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης για το 2021 δεν μεταφράζονται σε χαμηλότερη πρόβλεψη για το δημόσιο έλλειμμα. Στην πραγματικότητα, ο οίκος αύξησε την πρόβλεψή του για το έλλειμμα του 2021 σε 10% του ΑΕΠ από 9,5% στην αναθεώρησή του Ιουλίου, λόγω των υψηλότερων εκτιμήσεων για το κόστος της στήριξης της οικονομίας από την κυβέρνηση, το οποίο θα αντισταθμίσει τη θετική επίπτωση στα έσοδα από την ισχυρή ανάπτυξη. Αναμένει επίσης ότι το έλλειμμα θα μειωθεί από το επόμενο έτος και θα φτάσει το 3,3% του ΑΕΠ το 2023, καθώς τα μέτρα στήριξης της πανδημίας θα αποσυρθούν.

Εκτιμά επιπλέον ότι τώρα ότι το δημόσιο χρέος θα έχει κορυφωθεί το 2020 στο 205,6% του ΑΕΠ, αντί να κορυφωθεί στο 207% το 2021 σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ιουλίου και προβλέπει ότι το χρέος θα αρχίσει να μειώνεται φέτος, φθάνοντας στο 196,2% έως το 2023. Το υψηλό ακαθάριστο χρέος διογκώνεται από την πολύ μεγάλη ταμειακή θέση του ελληνικού κράτους (περίπου 18% του προβλεπόμενου ΑΕΠ για το 2021).

Η οικονομική ανθεκτικότητα το πρώτο εξάμηνο συνοδεύτηκε από μια απότομη μείωση τόσο του συνολικού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στον ελληνικό τραπεζικό τομέα (σε 29,4 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου από 47,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020) όσο και του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων του τομέα (20,3% από 30,1%). Αυτό οφείλεται κυρίως στις συνεχιζόμενες πωλήσεις τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες σε τρίτους επενδυτές, οι οποίες διευκολύνονται από το σύστημα κρατικών εγγυήσεων στο πλαίσιο του συστήματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων Ηρακλής.

Η επόμενη προγραμματισμένη αναθεώρησή για την αξιολόγηση της Ελλάδας αναμένεται τον Ιανουάριο του 2022. Η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην επιστροφή του δημόσιου χρέους/ΑΕΠ σε σταθερή πτωτική πορεία και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θετική δράση αξιολόγησης, αναφέρει η Fitch. Η αποτυχία μείωσης του δημόσιου χρέους/ΑΕΠ βραχυπρόθεσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητική δράση.

Διαβάστε ακόμη

Αφορολόγητες γονικές παροχές: Τα SOS για όσους ξεκινούν από σήμερα μεταβιβάσεις ακινήτων – χρημάτων

To θρυλικό «Ολυμπος Νάουσα» επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη αρχές του 2022 – Δείτε πώς θα είναι (pics)

Τα Ελληνόπουλα των funds, το σόου του Γουάτσα και ο ΕΝΦΙΑ των Πεταλιών