Τη διανομή μερίσματος 0,0421 ευρώ ανά μετοχή θα προτείνει η Performance Technologies στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο αποφάσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την εταιρική χρήση 2022 τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 583.486,69 ευρώ ήτοι 0,04197 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου 5%. Το ανωτέρω μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,04210 ευρώ ανά μετοχή μετά την αφαίρεση των ίδιων μετοχών. Παράλληλα, εγκρίθηκε ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού λόγω κάλυψης του εκ του νόμου ελαχίστου ποσοστού 1/3 επί του μετοχικού κεφαλαίου, άρθρο 158 Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο περσινό μέρισμα ήταν χαμηλότερο στα 0,03 ευρώ ανά μετοχή.

Διαβάστε ακόμη

Γαλλία και Γερμανία διαφωνούν κατηγορηματικά για την πυρηνική ενέργεια

McKinsey: Έφτασε η στιγμή της αλήθειας των $48 τρισ. για τις ΗΠΑ (πίνακες)

Σε ύφεση η γερμανική οικονομία το πρώτο τρίμηνο (γράφημα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ