Στα 8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της «Πετρόπουλος» το 2023, αυξημένα κατά 23,1% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €213,5εκ, αυξημένες κατά 36,7% από το 2022. Όλες σχεδόν οι Επιχειρηματικές Μονάδες παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας. Οι εξωτερικές συνθήκες της αγοράς βελτιώθηκαν, καθώς αποκαταστάθηκαν, αν και όχι πλήρως, τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,1%. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €8,0εκ αυξημένα κατά 23,1% σε σύγκριση με το 2022. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €53,3εκ από €47,0εκ το 2022. Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2023 ήταν 47,6%.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρίας κ. Μιχάλης H. Oικονομάκης δήλωσε: «Το 2022 ήταν η χρονιά που η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γιόρτασε τα 100 χρόνια λειτουργίας της και συγχρόνως πέτυχε τα ιστορικά καλύτερα εταιρικά της αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδών. Το 2023 ήταν η χρονιά που τα αποτελέσματα της εταιρίας ξεπέρασαν και το ιστορικό ρεκόρ του 2022.

Θα παραμείνουμε συνεπείς στη στρατηγική μας να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια και υπευθυνότητα στις ανάγκες των πελατών μας, που συνεχίζουν να μας τιμούν με την επιλογή τους, επιβεβαιώνοντας τους την αξία της συνεργασίας μαζί μας.

Παράλληλα η προσαρμογή μας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων μας, θα αποτελούν οδηγό μας, ώστε χωρίς κανένα εφησυχασμό, να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία, αναπτυσσόμενοι βιώσιμα, προς όφελος των πελατών, των συνεργατών, των μετόχων και της κοινωνίας που δραστηριοποιούμαστε».

Διαβάστε ακόμη

Με λίγα η κλικ η βεβαίωση οφειλής για όσους πωλούν ακίνητα για να ξοφλήσουν την εφορία

Πλειστηριασμοί: Το ημιτελές hotel στην Κύθνο και το εμπορικό κέντρο στην Αργυρούπολη (pics)

ΕΕ: Μηδενικές εκπομπές για όλα τα νέα κτίρια από το 2030 – Νέους κανόνες υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ