Το εποπτικό συμβούλιο της γερμανικής Lufthansa υπερψήφισε το κρατικό πακέτο διάσωσης ύψους 9 δισ. ευρώ, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμβιβαστεί αναφορικά με τους όρους που έθετε προκειμένου να εγκρίνει τη διάσωση της αεροπορικής.

Στο πλαίσιο μιας προκαταρκτικής συμφωνίας με την Κομισιόν, η Lufthansa θα μεταβιβάσει 24 σημεία απογείωσης και προσγείωσης (slots) στα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του Μονάχου σε άλλες αεροπορικές, επιτρέποντας έτσι στο σχέδιο διάσωσης να περάσει τον σκόπελο θεμάτων ανταγωνισμού.

Ο συμβιβασμός έγκειται στο ότι αρχικά η ΕΕ είχε ζητήσει την παράδοση περισσότερων slots χωρίς έξτρα όρους. Η τρέχουσα συμφωνία σημαίνει ότι μόνο ευρωπαϊκές αεροπορικές που δεν λειτουργούν ήδη σε αυτά τα αεροδρόμια θα είναι επιλέξιμες προκειμένου να υποβάλουν προσφορά για τα προσοδοφόρα slots.

«Ηταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Μετά από εντατικές συνομιλίες φτάσαμε στο συμπέρασμα να συμφωνήσουν με την πρόταση του ΔΣ», ανέφερε ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Lufthansa, Karl-Ludwig Kley. Στις 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί έκτακτη συνεδρίαση των μετόχων.

Σύμφωνα με το σχέδιο διάσωσης, η κυβέρνηση θα λάβει ποσοστό 20% των μετοχών της αεροπορικής ως αντάλλαγμα για τη βοήθεια των 9 δισ. ευρώ με τη μορφή δανείων και καταθέσεων που θα μπορεί να αυξηθεί σε μερίδιο 25% συν μια μετοχή αν η Lufthansa υπόκειται σε επιθετική προσφορά εξαγοράς.

Επίσης η κυβέρνηση του Βερολίνου θα τοποθετήσει δύο ανεξάρτητους εκπροσώπους στο εποπτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον Kley, η διάσωση θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρχές και τους μετόχους και υποστήριξε ότι τα κεφάλαια διάσωσης με τη μορφή δανείων και καταθέσεων, θα πρέπει να αποπληρωθούν το συντομότερο δυνατό.