Την ανάλυση των προοπτικών της Prodea Investments, της μεγαλύτερης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (real estate) στην Ελλάδα, ανέπτυξε η Alpha Finance, σε σημερινή ανάλυσή της.

Η Prodea είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διατηρεί ένα χαρτοφυλάκιο 373 εμπορικών ακινήτων υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Τα 318 βρίσκονται στην Ελλάδα, τα 24 στην Κύπρο, 27 στην Ιταλία, δύο στη Βουλγαρία και ακόμη δύο στη Ρουμανία. Η μικτή εύλογη αξία των επενδύσεων (GAV) και η εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση (AuM) διαμορφώνεται στα 2,3 δισ. και 2,5 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η βέλτιστη διαχείριση και κατανομή των ακινήτων περιλαμβάνει τρέχουσες επενδύσεις, με το 47% να αφορά σε γραφεία, το 19% σε καταστήματα-εμπορικούς χώρους, το 18% σε τραπεζικά καταστήματα, το 8% στον τομέα των ξενοδοχείων και περίπου 3% στις εμπορικές αποθήκες (logistics), διατηρώντας παράλληλα υψηλό δείκτη πληρότητας ενοικιαζόμενων χώρων (occupancy rate) στο 95%, με σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων (WAULT) στα 13,9 έτη (ή στα 8,9 έτη συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων λήξης μίσθωσης-break options).

Η διοίκηση της Prodea δε, εξετάζει επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ, με πάνω από το 80% εξ αυτών να αφορά «πράσινα» έργα, κυρίως στους τομείς των «πράσινων» γραφείων, των logistics και των ξενοδοχείων (Hospitality), ενώ αξιολογεί παράλληλα την επιλεκτική τοποθέτησή της στο χώρο της ανάπτυξης οικιστικών ακινήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Prodea αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί τον κύριο εκφραστή των επενδύσεων σε «πράσινα» έργα στην εγχώρια αγορά τα επόμενα χρόνια, με τη μεικτή εύλογη αξία (GAV) να διαμορφώνεται στα 505 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2022 από 333 εκατ. ευρώ πέρυσι, κατέχοντας παράλληλα μακροπρόθεσμα συμβόλαια ενοικίασης, η πλειονότητα των οποίων είναι συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό.

Στον τομέα των ξενοδοχείων, η δραστηριοποίηση στο χώρο των πολυτελών resorts σε Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) και Κύπρο, αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων, αναδεικνύοντας την υψηλή προστιθέμενη αξίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Prodea έχει προβεί σε αποεπένδυση από ακίνητα υψηλής ωρίμανσης ή που δεν εντάσσονταν στον κύριο κορμό επενδύσεων της εταιρείας, περίπου 200 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχες επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση των εσόδων από μισθώματα και βελτίωση της κερδοφορίας τα επόμενα έτη.

Οι θετικές προοπτικές που προδιαγράφονται στην εγχώρια αγορά ακινήτων, με τις τιμές και τα έσοδα από μισθώματα να ανακάμπτουν τα τελευταία χρόνια, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μία ικανοποιητική αύξηση της εσωτερικής λογιστικής αξίας (ΝΑV) των ΑΕΕΑΠ, οι οποίες επωφελούνται παράλληλα από το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο.

Υπό το πρίσμα της θετικής προοπτικής, η εταιρεία, με βάση τον συγκρίσιμο με ομοειδείς εταιρίες σταθμισμένο στους επιμέρους τομείς δραστηριότητας δείκτη P/NAV (τιμή προς εσωτερική λογιστική αξία), αναμένεται να διαπραγματεύεται στο 1,2x το 2024, ενώ με βάση τον δείκτη P/FFO (τιμή προς έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες) στο 19,2x, ενώ με βάση τον πολλαπλασιαστή EV/EBITDA στις 23,8x.

Προεξοφλώντας τους πολλαπλασιαστές αυτούς στα τέλη του 2023 (με κόστος κεφαλαίου 8,2%), η εσωτερική αξία (NAV) της Prodea οριοθετείται μεταξύ των 6,02 και 7,02 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η μερισματική απόδοση για τους μετόχους με βάση το NAV της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2021 (Ευρώ 5,47), αναμένεται να βαίνει αυξανόμενη τα ερχόμενη έτη, ξεκινώντας το 2022 από 5,1% και φτάνοντας το 6,8% το 2025. 

Τέλος, οι προοπτικές επενδύσεων με βιοκλιματικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά θα αποτελέσουν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τα επόμενα έτη.

Διαβάστε επίσης:

Η «φαεινή ιδέα» του υπουργού, η ταραχή στην Εθνική Τράπεζα και οι μνηστήρες του ΟΛΘ

«Γολγοθάς» οι αποζημιώσεις για τα κουρεμένα ενοίκια στις υπεκμισθώσεις

Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στο λιμάνι του Πειραιά