Στην πώληση 400.000 μετοχών αξίας 1.920.000 ευρώ προχώρησε ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος, πρόεδρος του ΔΣ της Profile, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 , και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποιήσεως που υπεβλήθη προς αυτή, ανακοινώνει ότι ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την 18η Ιουλίου 2023 σε πώληση 400.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.920.000,00 Ευρώ.

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και σε συνέχεια της από 20 Ιουλίου 2023 γνωστοποιήσεως του κ. Χαράλαμπου Στασινόπουλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτού (άμεσα και έμμεσα) επί μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια πώλησης 400.000 κοινών μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (άμεσων και έμμεσων) του κ. Χαράλαμπου Στασινόπουλου διαμορφώθηκε την 18.7.2023 σε 42,758% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται, για λόγους πληρέστερης ενημερώσεως του επενδυτικού κοινού, ότι ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατέχει σήμερα άμεσα, κοινές μετά δικαιωμάτων ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας , οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 28,22% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη

Ισπανία: Το πολιτικό αδιέξοδο εντείνει την αβεβαιότητα – Υπό πίεση οι μετοχές στον IBEX 35

Φωτιά στη Ρόδο: Επιπλέον πτήσεις από Jet2, TUI και easyJet για την επιστροφή τουριστών στη Βρετανία

ΔΕΗ: Ενισχύει την παρουσία της στη Ρουμανία – Εξαγορά αιολικού πάρκου 84 ΜW

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ