Η Vitex με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την Κοινωνία και τον Άνθρωπο έχει ενεργοποιήσει για δεύτερη φορά την πρωτοβουλία ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ απευθύνοντας κάλεσμα προσφοράς αυτή τη φορά στους προμηθευτές της. Στόχος είναι η αντιμικροβιακή προστασία και η αποκατάσταση των επιφανειών σε σχολικά κτίρια στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας.

Ήδη ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών έχει ανταποκριθεί θετικά στην ενέργεια, με τον κάθε «Χρωμοδότη» να προσφέρει από 100 λίτρα του μοναδικού στην Ελλάδα αντιικού χρώματος Vitex with VAIRO (ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ ΕΟΦ: 90167/04-10-2021) που αδρανοποιεί στις βαμμένες επιφάνειες πληθώρα ιών και βακτηρίων, προστατεύοντας αντιμικροβιακά τους εσωτερικούς τοίχους. Για κάθε συσκευασία που θα προσφερθεί, η Vitex θα προσθέσει μία ακόμα διπλασιάζοντας τη συνολική ποσότητα.

H ενέργεια υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα χρωμάτων για την ταχεία αποκατάσταση της σχολικής λειτουργίας στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας.