Τα οικονομικά αποτελέσματα της παγκόσμιας δραστηριότητάς της ανακοίνωσε η Randstad, ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, στα οποία καταγράφονται οι εξαιρετικές αποδόσεις που κατέγραψε για το 2022, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης όσο και κερδοφορίας.

Τα έσοδα του Ομίλου σημείωσαν οργανική αύξηση κατά 2.4%, τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 364 εκατ. ευρώ και το περιθώριο ΕΒΙΤΑ διαμορφώθηκε στο 5,2% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Σε ετήσια βάση, το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 3%, άνοδος που οφείλεται στα έσοδα από τις υπηρεσίες μόνιμης στελέχωσης (αύξηση 1% σε ετήσια βάση) και τις υπηρεσίες μισθοδοσίας (αύξηση 17% σε ετήσια βάση).

Ταυτόχρονα, σημειώθηκε αύξηση της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) κατά 17,9%, με αύξηση σε ετήσια βάση σε 110 μονάδες βάσης (bp), αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή βελτίωση του περιθωρίου EBITA. Το τέταρτο τρίμηνο του 2022, το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε στο 20,8%, καταγράφοντας αύξηση 40 μονάδων βάσης (bp), βασιζόμενο στο μείγμα παρεχόμενων υπηρεσιών και τιμολογιακής πολιτικής, το περιθώριο EBITA αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης (bd) ετησίως, ενώ τα λειτουργικά έξοδα (opex) ως ποσοστό επί των εσόδων, μειώθηκαν κατά 60 μονάδες βάσης (bp) QoQ στο 15,6%.

Ο Sander van ‘t Noordende, CEO της Randstad, υπογράμμισε, αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας: «Η Randstad σημείωσε εξαιρετική απόδοση το 2022, βασιζόμενη στις υπηρεσίες Inhouse, μόνιμης στελέχωσης και υπηρεσίες μισθοδοσίας. Το τέταρτο τρίμηνο, πετύχαμε σταθερή ανάπτυξη με ισχυρή κερδοφορία.

Η ισχυρή ζήτηση των πελατών σε συνδυασμό με την έλλειψη ταλέντων παγκοσμίως, στήριξαν τις επιδόσεις μας για ολόκληρο το έτος και η βελτίωση της κερδοφορίας και το περιθώριο κέρδους αντανακλούν τα οφέλη της εταιρείας μας, η οποία εστίασε στη διαχείριση κόστους, στην τιμολογιακή πολιτική και στο μείγμα παρεχόμενων υπηρεσιών. Η δραστηριότητα των πελατών παρουσίασε μία κάμψη το τέταρτο τρίμηνο και αυτή η τάση συνεχίστηκε το 2023. Ωστόσο, η βαθιά κατανόηση των ταλέντων και των πελατών μας, μαζί με την έμπειρη ηγετική ομάδα μας, καθιστούν ευοίωνη την πλοήγηση στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την υφιστάμενη πολιτική κατανομής κεφαλαίου μας, προτείνουμε επιστροφή κεφαλαίου ύψους περίπου 921 εκατ. ευρώ στους μετόχους μας κατά τη διάρκεια του έτους 2022, εκ των οποίων τακτικό μέρισμα σε μετρητά 2,85 ευρώ ανά μετοχή και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ εντός περιόδου 17 μηνών, αρχής γενομένης από τα τέλη Απριλίου 2023. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα ταλέντα και τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο, καθώς και όλους τους ανθρώπους της Randstad για τη συνεχή αφοσίωσή τους και τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια, καθιστώντας μας έναν αξιόπιστο εταίρο.»

Διαβάστε ακόμη:

Παπαστράτος: Επενδύσεις €700 εκατ. και ένας μετασχηματισμός που αλλάζει όλη την αγορά

Ο Σταν λέει «χαμηλά την μπάλα», ο ΣΥΡΙΖΑ «στο κέντρο», η μετωπική για το Solar και το bras de fer Μυστακίδη με εφοπλιστές

Σταϊκούρας: Συνολικές πληρωμές 242,8 εκατ. για το επίδομα θέρμανσης