Επιχειρήσεις

Real Consulting: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Real Competence Center Leros

  • newsroom


Από τη συγχώνευση δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές της εταιρείας, καθόσον η Real Consulting κατείχε το σύνολο των μετοχών της Real Competence Center Leros με αξία κτήσεως ίση προς το μετοχικό κεφάλαιό της

Την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Real Competence Center Leros Ανώνυμη Εταιρεία», ανακοίνωσε η Real Consulting.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναφέρει:

H «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής, η «REAL CONSULTING») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι, την 23.12.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2757910, η έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία REAL CONSULTING, της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής, η «REAL COMPETENCE CENTER LEROS». Η συγχώνευση με απορρόφηση ολοκληρώθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.4601/2019, του Ν.4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 και σύμφωνα με το από 12.11.2021 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των συγχωνευομένων εταιρειών και των από 15.12.2021 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της REAL CONSULTING και της REAL COMPETENCE CENTER LEROS. Από τη συγχώνευση αυτή δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές της Εταιρείας, καθόσον η REAL CONSULTING κατείχε το σύνολο των μετοχών της REAL COMPETENCE CENTER LEROS με αξία κτήσεως ίση προς το μετοχικό κεφάλαιο της REAL COMPETENCE CENTER LEROS.

Διαβάστε ακόμη

ΤτΕ: «Ράλι» αυξήσεων των αξιών στα ακίνητα και το 2022 (Διάγραμμα)

Mαρία Αγγελικούση: «Το LNG είναι το καθαρότερο ορυκτό καύσιμο»

HSBC: Οι νέες προβλέψεις για την ελληνική οικονομία – Τι «βλέπει» για χρέος, ανεργία και ελλείμματα