Στις 13 Μαΐου 2024 ξεκινά η καταβολή του μερίσματος καθαρού ποσού 0,2197 ευρώ ανά μετοχή της Σαράντης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 23.04.2024 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,2243810572 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 1.995.808 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,231286048 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,2197217456 ευρώ ανά μετοχή.

Από την Πέμπτη 2 Μαΐου 2024 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα για τη χρήση 2023.

Δικαιούχοι στο μέρισμα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 από την πληρώτρια τράπεζα «EUROBANK S.A.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της EUROBANK S.A. για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως την 12η Μαΐου 2025).

Με την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από τις 13 Μαΐου 2025 και εφεξής, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στο Αμαρούσιο Αττικής (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 26, 15125).

Διαβάστε ακόμη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντιστάθηκε στις τραπεζικές πιέσεις – Παρέμεινε σε τροχιά πολυετών υψηλών

MyCoast: Η νέα εφαρμογή για την τήρηση της νομιμότητας σε αιγιαλούς και παραλίες (pics)

Η Σκωτία θέλει να αποκαταστήσει τη φύση με βοηθό τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ