Απαντήσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις δραστηριότητές της σε Ουκρανία και Ρωσία, μέσω των κατά 100% θυγατρικών του εταιρειών Ergopack LLC και Hoztorg LLC αντίστοιχα, παραθέτει η Σαράντης ΑΒΕΕ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σε συνέχεια του από 24.02.2022 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία, παραθέτει απαντήσεις σχετικά με τα παρακάτω ειδικότερα θέματα:

α) Οικονομικά στοιχεία της επιχειρηματικής τους έκθεσης (ποσοστό του κύκλου εργασιών, των αγορών και του ενεργητικού για τη χρήση 2021):

Η εταιρεία ΓΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στις αγορές της Ουκρανίας και της Ρωσίας μέσω των κατά 100% θυγατρικών του εταιρειών ERGOPACK LLC και HOZTORG LLC αντίστοιχα.

Οι πωλήσεις της Ergopack LLC το 2021 αντιπροσωπεύουν το 6,7% επί των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου και οι πωλήσεις της Hoztorg LLC το 2021 αντιπροσωπεύουν το 0,5% επί των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου.

Με βάση το έτος 2020 το ΕΒΙΤ της Ergopack LLC αντιπροσωπεύει το 2,96% και το ΕΒΙΤ της Hoztorg LLC το 0,07% επί του συνολικού ΕΒΙΤ του Ομίλου, αναλογία που δεν αναμένεται να είναι σημαντικά διαφορετική το έτος 2021 και θα ανακοινωθεί προσεχώς καθώς τα αποτελέσματα του Ομίλου για το προηγούμενο έτος δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί.

Οι αγορές από την Ουκρανία αφορούν τις δραστηριότητες σε αυτή την χώρα και αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 5% των ενοποιημένων αγορών.

Με βάση το Α’ Εξάμηνο του 2021 τo ενεργητικό της Ergopack LLC αποτελεί το 7,6% του ενεργητικού του Ομίλου. Αντίστοιχα, τo ενεργητικό της Hoztorg LLC αποτελεί το 0,2% του ενεργητικού του Ομίλου. Η αναλογία δεν αναμένεται να είναι σημαντικά διαφορετική κατά την 31.12.2021.

β) Εκτίμηση της ενδεχόμενης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης, εφόσον είναι εφικτή στην παρούσα και σε διαφορετική:

Έως σήμερα δεν υπάρχει κάποια συνέπεια από την κλιμακούμενη ένταση επι του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης των θυγατρικών, ενώ προβλέψεις για μελλοντικές επιπτώσεις δεν είναι εφικτές όσο βρίσκονται σε εξέλιξη τα γεγονότα στην Ουκρανία.

Σημειώνεται δε, ότι σχεδόν 50% των πωλήσεων της Ergopack προέρχεται από εξαγωγές προς γειτονικές χώρες και οι οποίες βασίζονται στο USD.

γ) Οποιαδήποτε πληροφορία κρίνετε απαραίτητη για την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού:

Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, και διατηρεί συχνή επικοινωνία με τις θυγατρικές, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η κλιμάκωση. Ήδη έχουν μελετηθεί και καταρτιστεί διάφορα ειδικά πλάνα χειρισμού ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική απρόσκοπτη λειτουργία των θυγατρικών, τόσο σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και σε επίπεδο παραγωγής, καθώς και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων.

Σε συνέχεια των σημερινών εξελίξεων, και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του προσωπικού, το εργοστάσιο της ERGOPACK που βρίσκεται στο Kaniv, δεν λειτουργεί προσωρινά, ενώ τα επόμενα βήματα της εταιρείας θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των γεγονότων.

Διαβάστε ακόμη

Σύστημα Eispraxis: Η εφορία ενεργοποιεί ένα «υπερόπλο» για αυτόματες κατασχέσεις

Ρωσικό σφυροκόπημα και στη Wall Street: Απώλειες 800 μονάδων για τον Dow, σε bear market o Nasdaq

ΕΛΠΕ: Στα €341 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2021 – Η 2η καλύτερη επίδοση κερδών στην ιστορία τους