Επιχειρήσεις

ΣΙΔΜΑ: Αυξημένα κέρδη και λειτουργική κερδοφορία το 2020

  • newsroom


Τα EBITDA ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. ευρώ το 2019

Στο ποσό των 133,3 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2020 έναντι 133,7 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένος οριακά κατά 0,3%.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο τζίρος επηρεάστηκε από την πτώση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα μέσα στο 2020 κατά 5,2%, σε σχέση με το 2019.

Μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 162,8 εκατ. ευρώ έναντι 166,6 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο, μειωμένος δηλαδή κατά 2,3%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 39%, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 23,64% του περιθωρίου μικτού κέρδους. Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν μείωση των ζημιών κατά 1,1 εκατ. ευρώ από 1,9 εκατ. ευρώ. το 2019 σε 0,8 εκατ. ευρώ το 2020.

Τόσο τα έκτακτα έξοδα ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, που αφορούν την διαδικασία ολοκλήρωσης της απορρόφησης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Μπήτρος Μεταλλουργική, όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα της θυγατρικής στην Ρουμανία προκάλεσαν στον Όμιλο καταγραφή ζημιών σε επίπεδο προ φόρων, περιορισμένων όμως αισθητά σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις. Τα διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα 16,7 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019, ενώ οι καθαρές δανειακές του υποχρεώσεις υποχώρησαν οριακά κατά 0,2%. μετά την μεταφορά μετρητών και δανείων από την Μπήτρος Μεταλλουργική.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το 2020, σε ένα περιβάλλον όπου η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας επιβραδύνθηκε σημαντικά από την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 καταγράφοντας ύφεση 8,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τόσο η εταιρία όσο και ο Όμιλος κατάφεραν να αυξήσουν τον όγκο πωλήσεων και τη λειτουργική τους κερδοφορία σε σχέση με την προηγούμενη χρήση διατηρώντας ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά.

Στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλαν η διατήρηση της ζήτησης χαλυβουργικών σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά την πανδημία, η αύξηση των διεθνών τιμών του χάλυβα που οδήγησε στη διεύρυνση των περιθωρίων μικτού κέρδους της εταιρείας και η ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη Μπήτρος Μεταλλουργική, η οποία, εκτός από την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και της ρευστότητας της εταιρείας, είχε ως αποτέλεσμα και τη μεγέθυνση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά το τελευταίο τετράμηνο του έτους.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2020 διαμορφώθηκε σε 93,9 εκατ. ευρώ από 85,0 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,5%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 123,4 εκατ. ευρώ από 117,8 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένος κατά 4,7% (με τη μέση τιμή πώλησης κατά 5,2 % χαμηλότερη από αυτήν του 2019). Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,6 εκατ. ευρώ, από 3,6 εκατ. ευρώ το 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 20,2%, ενώ τα προ φόρων, μετά από σειρά ετών, επανήλθαν σε κερδοφορία ύψους 0,4 εκατ. ευρώ από ζημίες 1,0 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα αποτελέσματα βαρύνουν έκτακτα έξοδα ύψους 0,6 εκατ. ευρώ που αφορούν σε έξοδα συμβούλων και τραπεζών αναφορικά με την ολοκλήρωση της απορρόφησης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Μπήτρος Μεταλλουργική.

Διαβάστε ακόμα:

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μεταβιβάστηκε κι άλλο πακέτο 517.000 μετοχών

Volkswagen: ‘Εδωσε τα χέρια με το σωματείο των εργαζομένων για τους μισθούς

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελληνική Χρωματοβιομηχανία