Νέα αναβολή έλαβε η συζήτηση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την αίτηση εξυγίανσης της ιστορικής οινοποιίας Ε. Μαλαματίνας & Υιός ΑΕΒΕ. Η συζήτηση που είχε λάβει ακόμα μία αναβολή, είχε προσδιοριστεί να διεξαχθεί χθες, κάτι που τελικά δεν έγινε λόγω των πρόσθετων μέτρων για την πανδημία. Η νέα δικάσιμος πιθανότατα να οριστεί για τον επόμενο μήνα.

Η έγκριση απ’ το δικαστήριο της αίτησης εξυγίανσης αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσει η συμφωνία για αναδιάρθρωση εν λειτουργία της εταιρείας η οποία και τελικά θα περάσει στα χέρια του νέου επενδυτή, της Μάντης Εμπορική ΑΕ.

Και τούτο αποτελεί το καλό σενάριο για την εταιρεία που βρέθηκε «στα βράχια» έπειτα από την απίστευτη διένεξη μεταξύ του κληρονόμου της ιστορικής οινοποιίας, Κωνσταντίνου Μαλαματίνα, και της πρώην συζύγου του, Κατερίνας με αλληλοκατηγορίες που κινούνται στα όρια σεναρίου μεξικάνικης τηλενουβέλας!

Ο νέος επενδυτής είναι ο όμιλος επιχειρήσεων Μάντης με ναυαρχίδα την Μάντης Εμπορική, μία εισαγωγική εταιρεία που διακινεί ποτά, και όχι μόνο, με πιο γνωστό brand το Red Bull. Στην εταιρεία αυτή μέτοχοι και συνιδρυτές είναι τα αδέλφια Αλέξης και Λάμπης Κρομμύδας και ο Δημήτρης Χατζής, ενώ είχε ενεργή εμπλοκή και ο νυν υπουργός Ενέργειας Κωνσταντίνος Σκρέκας.

Η έγκριση του δικαστηρίου στην αίτηση εξυγίανσης, ως αποτέλεσμα των κύριων πιστωτών της εταιρείας, της ίδιας της Ε. Μαλαματίνας & Υιός ΑΕΒΕ και του νέου επενδυτή είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα που θα διασφαλίσει τη συνέχεια της διάσημης ετικέτας και το μέλλον των 85 εργαζομένων που έχουν απομείνει.

Το σχέδιο υπό το νέο καθεστώς

Η Μαλαματίνα υπό το νέο καθεστώς, ως Μάντης Οινοποιητική, όπως σημειώνεται στην αίτηση εξυγίανσης, θα εμφανίσει καθαρά κέρδη ήδη από τον δεύτερο χρόνο ενώ ο κύκλος εργασιών της προβλέπεται να αυξάνεται σταδιακά με μέσο ετήσιο ρυθμό 3%, και να ανέλθει σε 14,7 εκατ. ευρώ από το ενδέκατο έτος.

Δηλαδή σε επίπεδα όμοια του 2017 αλλά χαμηλότερα από τα επίπεδα πωλήσεων προ κρίσης (σσ είχε φθάσει στα 29,2 εκατ. ευρώ το 2007).

Η νέα εταιρεία αναμένεται να παράγει 5,6 εκατ. λίτρα τελικού προϊόντος το πρώτο έτος λειτουργίας της, όγκος ο οποίος θα αυξηθεί στα 7,5 εκατ. λίτρα από το έβδομο έτος, δηλαδή θα πιάσει τα επίπεδα της περιόδου 2017-2018.

Ο επενδυτής, πέραν της ενδιάμεσης χρηματοδότησης έως του ποσού των 2,3 εκατ. ευρώ δεσμεύεται να ενισχύσει με κεφάλαια συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ τη νέα εταιρεία (σσ πλέον των περιουσιακών στοιχείων που θα λάβει απ’ την Ε. Μαλαματίνας & Υιός ΑΒΕΕ). Παράλληλα θα πρέπει να «τρέξει» την περίοδο του επιχειρηματικού σχεδίου επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 9 εκατ. ευρώ. Αυτές αφορούν:

Α) κεφαλαιουχικές επενδύσεις συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 1 εκατ. ευρώ επενδύονται τα πρώτα δύο χρόνια και αφορούν τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των οινοποιών και του εμφιαλωτηρίου, και
Β) επενδύσεις για την αντικατάσταση μπουκαλιών συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.

Η αίτηση εξυγίανσης

Η αίτηση εξυγίανσης έχει τη συναίνεση των βασικών πιστωτών (SNF DAC, doValue και Εθνική Τράπεζα) και των συνδεδεμένων μερών και υπογράφεται από πιστωτές που εκπροσωπούν συνολικά το 79,1% (σσ 79,4% αν συμπεριληφθούν και τα συνδεδεμένα μέρη).

Η συμφωνία εξυγίανσης περιλαμβάνει τη μεταβίβαση μέρους του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας στη νέα εταιρεία, τη Μάντης Οινοποιητική, και στην οποία ο νέος επενδυτής θα εισφέρει μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, κεφάλαια συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ πλέον των περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα αποκτήσει απ’ την εταιρεία.


Το σύνολο του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού της εταιρείας που θα μεταβιβαστεί στην Μάντης Οινοποιητική, προς αντίστοιχη απομείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται στα 15,6 εκατ. ευρώ και με τις προσαρμογές που αφορούν ακίνητα κυριότητας του εγγυητή Κωνσταντίνου Μαλαματίνα σε 16,09 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, που παραμένει στην εταιρεία για την ικανοποίηση του μη μεταβιβαζόμενου παθητικού μέσω της ρευστοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 12,2 εκατ. ευρώ.

Στο μη μεταβιβαζόμενο ενεργητικό περιλαμβάνονται τα κτίρια και ο μηχανολογικός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων στη Ριτσώνα, το περιβόητο lear jet αξίας 6 εκατ. ευρώ αλλά και οι απαιτήσεις περίπου 10,6 εκατ. ευρώ από μέλη του ΔΣ και συνδεδεμένα μέρη.

Οι αναλήψεις απ’ το …Ταμείο της εταιρείας

Σε ο,τι αφορά τα τελευταία «πρόκειται για αναλήψεις απ’ το ταμείο της εταιρείας καθώς και διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων απ’ τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε πρώην μέλη του ΔΣ και σε υπαλλήλους ελλείψει παραστατικών που να τις αιτιολογούν συνολικού ύψους 7,4 εκατ. ευρώ», αναφέρεται στην αίτηση εξυγίανσης. Σημειώνεται ότι η Διοίκηση έχει καταθέσει αγωγή κατά της Κατερίνας Μαλαματίνα Τιάλιου για αξίωση μέρους του παραπάνω ποσού. Επίσης υπάρχει απαίτηση 3,1 εκατ. ευρώ από την Κ. Μαλαματίνας ΑΕΒΕ η οποία δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα.

Το παθητικό

Σε ο,τι το παθητικό, με βάση το προτεινόμενο σχέδιο εξυγίανσης προβλέπεται μεταφορά στη νέα εταιρεία του 23,7% ή 8,5 εκατ. ευρώ, της συνολικής οφειλής, ύψους 35,916 εκατ. ευρώ που έχει σήμερα η οινοποιία σε Τράπεζες και λοιπά ιδρύματα – φορείς, δηλαδή σε Piraeus SNF DAC, doValue, Εθνική Τράπεζα και ABS Metexelixis (Qquant).

Το ποσό θα αποπληρωθεί εντός των πρώτων επτά ετών υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου με περιθώριο επιτοκίου 2,5% (για τα ομολογιακά δάνεια) ή 2% (για τα υπολοιπα). Συγκεκριμένα, η αποπληρωμή του κεφαλαίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ως εξής:

– 1 εκατ. ευρώ εντός 30 ημέρων μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
– 1,5 εκατ. ευρώ σε τέσσερις εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις ύψους 375.000 ευρώ τα δύο πρώτα έτη.
– 2,8 εκατ. ευρώ σε οκτώ εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις ύψους 350.000 ευρώ από το τρίτο έως το έκτο έτος.
– Και τα υπόλοιπα 3,2 εκατ. ευρώ το έβδομο έτος.

Η ενδιάμεση χρηματοδότηση θα αποπληρώνεται σε ετήσια βάση, εφόσον υπάρχουν επαρκή ταμιακά διαθέσιμα και κατόπιν της εξόφλησης όλων των υπολοίπων απαιτήσεων με επιτόκιο 3,5% για την ενδιάμεση περίοδο που θα μειωθεί στο ίδιο ύψος με τα δάνεια των τραπεζών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.


Σχετικά με το άνοιγμα προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 2,582 εκατ. ευρώ στη νέα εταιρεία μεταβιβάζεται το 43,4% του ποσού ήτοι τα 1,121 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα αποπληρωθεί σε 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις καθ’ όσο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Σε ό,τι αφορά τις οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, στη νέα εταιρεία θα μεταφερθεί το 48,8% της συνολικής οφειλής που είναι 1,104 εκατ. ευρώ. Δηλαδή στη νέα εταιρεία θα μεταβιβαστεί οφειλή 539.000 ευρώ, η οποία θα αποπληρωθεί σε 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις.

Οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό ανέρχονται συνολικά σε 141.000 ευρώ, των οποίων η κανοποίηση δεν επηρεάζεται από τη Συμφωνία και θεωρούνται μη θιγόμενες οφειλές στη Συμφωνία.
Οι απαιτήσεις αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών που γεννήθηκαν την περίοδο Σεπτεμ

ρίου 2020 και αφορούν την αγορά πρώτων υλών για τον τρύγο του έτους 2020, ήτοι 698.167 ευρώ δεν επηρεάζονται από τη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει των συμφωνηθέντων όρων. Οι λοιπές απαιτήσεις αγροτών και συνεταιρισμών ανέρχονται σε 327.581 ευρώ κατά την 30.9.2020. Απ’ αυτά το 50% θα μεταφερθεί στη νέα εταιρεία και θα αποπληρωθεί σε 12 τριμηνιαίες ισόποσες και άτοκες δόσεις.

Για τους λοιπούς ανέγγυους πιστωτές, το σύνολο των οφειλών ανέρχεται στα 2,02 εκατ. ευρώ περίπου. Συμπεριλαμβάνονται προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις και λοιποί πιστωτές άνευ προνομίου και χωρίζονται σε ουσιώδεις (σσ για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας) και μη ουσιώδεις. Οι ουσιώδεις προμηθευτές έχουν συνολικές απαιτήσεις 607.541 ευρώ, εκ των οποίων το 50% θα μεταφερθεί στη νέα εταιρεία και θα αποπληρωθεί σε 12 τριμηνιαίες άτοκες δόσεις. Οι μη ουσιώδεις προμηθευτές έχουν συνολικές απαιτήσεις 1,42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων στη νέα εταιρεία θα μεταφερθεί μόλις το 5%, ήτοι 71.111 ευρώ. Η αποπληρωμή τους θα γίνει εφάπαξ εντός τριών μηνών.

Οι μη θιγόμενοι

Συνολικά οι μη θιγόμενοι προμηθευτές έχουν απαιτήσεις 1,746 εκατ. ευρώ. Και αυτοί είναι:

-Η Μάντης Εμπορική ΑΕ, η οποία έχει χορηγήσει ποσό 219.100 ευρώ, ως μέρος της ενδιάμεσης χρηματοδότησης έως συνολικού ποσού 2,3 εκατ. ευρώ που συμφωνήθηκε με αυτήν ώστε να αντιμετωπισθούν οι τρέχουσες δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα.

-Οι εργαζόμενοι, αφού οι υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι τους δεν επηρεάζονται απ’ τη συμφωνία εξυγίανσης.

-Οι αγρότες για το κομμάτι των δαπανών του τρύγου 2020 (698.167 ευρώ), καθώς συνέβαλαν καθοριστικά στην συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

-Η Πειραιώς Factoring, η οποία έχει απαίτηση 616.152 ευρώ.

-Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις, όπως δημοτικές επιχειρήσεις, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια κοκ, με σύνολο απαιτήσεων 49.471 ευρώ.

-Λοιποί πιστωτές (εκτελωνιστές, έξοδα κίνησης εργαζομένων κοκ) με σύνολο απαιτήσεων 23.423 ευρώ.

Διαβάστε ακόμα:

Ο Σκέρτσος, η «φον ντερ Λάιεν» της κυβέρνησης και τα τρία τελειωμένα deals

Μπαίνει σε εφαρμογή αναδρομική «νομιμοποίηση» αυθαιρέτων στον αιγιαλό

Τουρκία: Χωρίς όπλα ο Ερντογάν στη νέα οικονομική κρίση