Επιχειρήσεις

Στο «ταμείο» του OTE 380 εκατ. ευρώ από την COSMOTE

  • Νίκος ΧρυσικόπουλοςΑπό κέρδη προηγούμενων χρήσεων - Πρόταση για μη διανομή μερίσματος προς τον ΟΤΕ για το 2020 – Οι οικονομικές επιδόσεις και οι επενδύσεις στο 5G

Το ποσό των 380 εκατ. ευρώ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων της COSMOTE έλαβε κατά το προηγούμενο διάστημα ο ΟΤΕ.

Ο μητρικός Όμιλος (και μοναδικός μέτοχος της COSMOTE) εισέπραξε – στις αρχές του 2021 – από την θυγατρική του 150 εκατ.ευρώ, ποσό που προήλθε από το αδιανέμητο υπόλοιπο κερδών εις νέον της COSMOTE (με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2019).

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της COSMOTE για τη χρήση 2020 που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ομίλου, στις αρχές του 2021 η εταιρεία πλήρωσε το εν λόγω ποσό στον μοναδικό μέτοχο της, ΟΤΕ.

Είχε προηγηθεί τον περασμένο Ιούλιο (10 Ιουλίου) πληρωμή από κέρδη προηγουμένων χρήσεων (που σχηματίστηκαν ως την 31 Δεκεμβρίου 2018) συνολικού ποσού 150 εκατ.ευρώ και συγκεκριμένα από το αδιανέμητο υπόλοιπο κερδών εις νέον (με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2019), έπειτα και από απόφαση της ΓΣ των μετόχων της εταιρείας στις 24 Ιουνίου 2020.

Επιπλέον, τον περασμένο Φεβρουάριο (18 Φεβρουαρίου) είχε επίσης πληρωθεί ποσό 80 εκατ.ευρώ προς τον μοναδικό μέτοχο ΟΤΕ Α.Ε. από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, έπειτα από απόφαση έκτακτης ΓΣ στις 23 Δεκεμβρίου 2019.

Σημειώνεται πως με βάση τις τις οικονομικές καταστάσεις της COSMOTE για το 2019, η εταιρεία προχώρησε στη διανομή προς τον μοναδικό μέτοχο, ΟΤΕ Α.Ε., κερδών προηγούμενων χρήσεων, συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ.

Μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2020

Όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση της COSMOTE για τη χρήση 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2020.

Σε ότι αφορά στην πορεία της εταιρείας κατά το 2020, η COSMOTE διατήρησε την ηγετική της θέση στο μερίδιο εσόδων από υπηρεσίες με πάνω από 51%. Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, μείωση παρουσίασαν τα έσοδα από υπηρεσίες στα επίπεδα του -4,6% κυρίως από επισκέπτες λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών και τις πιέσεις στο μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU) αλλά και λόγω ρύθμισης από τη μείωση των τελών τερματισμού φωνής.

Όπως σημειώνεται, η εταιρεία αύξησε τη διείσδυση των ενεργών χρηστών δεδομένων κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περασμένη χρονιά, φτάνοντας το 71% της ενεργής συνδρομητικής βάσης. Επιπλέον, εστιάζοντας σε νέες πηγές εσόδων, συνέχισε να εμπλουτίζει τις υπηρεσίες Internet of Things, λανσάροντας τη νέα υπηρεσία απομακρυσμένης παρακολούθησης εταιρικού εξοπλισμού Cosmote Asset Tracker, η οποία βασίζεται στο δίκτυο Narrowband IoT (ΝΒ-ΙοΤ) που ανέπτυξε πανελλαδικά η COSMOTE.

Κατά τη διάρκεια του 2020, η COSMOTE συνέχισε να επενδύει στην αναβάθμιση του δικτύου της με σκοπό να παρέχει 4G+ ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε εθνική εμβέλεια. Στο τέλος του 2020, η κάλυψη του 4G δικτύου της εταιρίας κάλυπτε το 98,9% του πληθυσμού της χώρας, ενώ η 4G+ εξωτερική πληθυσμιακή κάλυψη υπερέβαινε το 96,2%. Επιπλέον, πριν το τέλος του 2020, διέθεσε εμπορικά το πρώτο 5G δίκτυο στην Ελλάδα. Σημειώνεται πως η COSMOTE πέτυχε τον στόχο που είχε θέσει για το 2021 ήδη από τους πρώτους μήνες της χρονιάς, καθώς η πληθυσμιακή κάλυψη του COSMOTE 5G στην ελληνική επικράτεια ξεπέρασε το 50%. Συνολικά, μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το COSMOTE 5G έχει φθάσει σε 29 πόλεις και νησιά της Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά μεγέθη της COSMOTE για το 2020, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 3,2% σε σχέση με το 2019. Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων της εταιρείας μειώθηκαν κατά 6,9% (από 488 εκατ. το 2019 σε 454,5 εκατ. το 2020), ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 221,8 εκατ. ευρώ, από 550,5 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Λελάκης: Πώς το όραμα ενός πρωτοπόρου εφοπλιστή βούλιαξε στην… άμμο και στα χρέη

Bitcoin: Τελικά, εκτός από τον Μασκ, το ρίχνει και το FBI

Πού κυμαίνονται τώρα τα ποσοστά αντιπαροχών και οι τιμές οικοπέδων στην Αθήνα