Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της «Τεχνική Ολυμπιακή» την εφαρμογή προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, ανώτατου αριθμού 4.069.335 μετοχών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5ης Ιουλίου 2022, εγκρίθηκε:

i) Η ανάκληση της από 26.02.2021 απόφασης αγοράς ιδίων μετοχών

ii) Η εφαρμογή προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ/596/2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού ΕΕ/1052/2016.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εφαρμογή προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, ανώτατου αριθμού 4.069.335 μετοχών (10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Η Εταιρία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών για χρονικό διάστημα μέχρι και 24 μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και 05/07/2024 και να προβεί σε αγορές με κατώτατο όριο απόκτησης πενήντα λεπτά του ευρώ (€0,50) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τρία ευρώ (€3,00) ανά μετοχή.

Παράλληλα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των ίδιων μετοχών και εν γένει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων.

Διαβάστε ακόμη

Κατατέθηκε η τροπολογία για το «ψηφιακό πορτοφόλι» με δίπλωμα Ι.Χ – ταυτότητα

HSBC: Ισχυρή ανάπτυξη φέτος στην Ελλάδα στο 6,5%

Bloomberg: Πόσα τρισ. δολάρια έχασαν οι μεγιστάνες του πλανήτη σε έξι μήνες