Στα 56,896 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί το σύνολο των καθαρών εσόδων από την επικείμενη δημόσια προσφορά για την είσοδο της Τrade Estates ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης των 2,3 ευρώ που έχει οριστεί από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους σε συνεργασία με την εκδότρια.

Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο τα αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία που συνδέεται με τον όμιλο Fourlis αποκλειστικά για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος προς την REDS AE, για την αγορά του εμπορικού πάρκου Smart Park μέσω της αγοράς των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ Μ.Α.Ε. στα Σπάτα όπως αυτό θα προσδιορισθεί στην τελική του μορφή. Η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της αύξησης. Σημειωτέον ότι η δημόσια εγγραφή θα διαρκέσει από 1-3 Νοεμβρίου και οι μετοχές της εταιρείας θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται από τις 8 Νοεμβρίου, ενώ το εύρος τιμής θα ανακοινωθεί στις 31 Οκτωβρίου.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής που αφορά τη σύμβαση πώλησης και αγοράς μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ Μ.Α.Ε. τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της αύξησης, ως εξής: α. σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις «POLIKENCO AE» και «ΜΑΝΤΕΝΚΟ ΑΕ» για χρηματοδότηση ιδίας συμμετοχής έργων μέσω μηχανισμού του Ταμείου Ανάκαμψης β. σε χρηματοδότηση απόκτησης ακινήτου στο Ελληνικό και γ. σε μερική χρηματοδότηση εργασιών ανέγερσης εμπορικού πάρκου στο Ελληνικό. Μέχρι τη διάθεσή τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης θα τοποθετηθούν σε καταθετικά προϊόντα και λοιπές βραχυπρόθεσμες επενδύσεις χαμηλού κινδύνου.

Oπως έχει ανακοινωθεί, ταυτόχρονα με τη δημόσια προσφορά, 938.968 νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στον υφιστάμενο μέτοχο ‘’Autohellas’’ κι επιπλέον υπό την αίρεση της εισαγωγής, θα διατεθούν 905.156 δωρεάν μετοχές μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών, βάσει της απόφασης της από 08.09.2023 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ είναι θυγατρική της FOURLIS Συμμετοχών η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό 28,72% και έμμεσα, μέσω των θυγατρικών της, ποσοστό 55,21% του μετοχικού της κεφαλαίου (83,93% συνολικό ποσοστό συμμετοχής). Μετά την αύξηση και τη διάθεση δωρεάν μετοχών η Autohellas και η Latsco Hellenic Holdings εκτιμάται ότι θα κατέχουν 9,73% και 3,12%, αντίστοιχα, ο όμιλος Fourlis 21,57%, ενώ περίπου επιπλέον 41% θα ελέγχουν εταιρείες του ομίλου. Η διασπορά των μετοχών της Trade Estates υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται μετά την αύξηση σε 26,49%, υπό την παραδοχή μη άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης που παρέχουν οι πωλητές μέτοχοι.

Στην στρατηγική της εταιρείας είναι να εξειδικευτεί και να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εμπορικών πάρκων, εμπορικών καταστημάτων μεγάλης επιφάνειας (big boxes) και logistics νέας γενιάς. Με βάση τα στοιχεία έως και το τέλος του πρώτου εξαμήνου, το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αποτελούνταν από 13 ακίνητα που αφορούν σε εμπορικά πάρκα, εμπορικά καταστήματα μεγάλης επιφάνειας (big boxes) και Logistics νέας γενιάς, συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 292 χιλ. τ.μ.. Εντεκα από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στη Βουλγαρία. Η εύλογη αξία τους την ανερχόταν σε 330 εκατ. ευρώ σύμφωνα με σχετική εκτίμηση των ανεξάρτητων εκτιμητών. Επιπλέον, η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 50% σε τρεις εταιρείες των οποίων τα ακίνητα αποτιμώνται κατά την 30.06.2023 σε €10,7 εκατ. (κατά το ποσοστό που αναλογεί στην Εταιρεία).

Τα τρία σημαντικότερα ακίνητα του ομίλου (ακίνητο Θεσσαλονίκης (ΙΚΕΑ), ακίνητο Σόφιας (ΙΚΕΑ Βουλγαρίας) και εμπορικό πάρκο FLORIDA1), κατά την 30.06.2023, αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,6% σε όρους εκτιμηθείσας αξίας και σε 48,6% σε όρους Ετησιοποιημένου Μισθώματος. Η εύλογη αξία τους την 30.06.2023 ανερχόταν σε 330 εκατ. ευρώ σύμφωνα με σχετική εκτίμηση των ανεξάρτητων εκτιμητών. Επιπλέον, η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 50% σε τρεις εταιρείες των οποίων τα ακίνητα αποτιμώνται κατά την 30.06.2023 σε 10,7 εκατ. ευρώ (κατά το ποσοστό που αναλογεί στην εταιρεία).

Διαβάστε ακόμη

Αποκαλυπτικό: Στο «σφυρί» βγαίνουν 14.000 ακίνητα αξίας 1,35 δισ. το επόμενο 10μηνο

Η κατηφόρα, ο Παππάς (πού είναι;) και τα 3 μύρια, η Lazard και η Alpha Bank, το κτίριο Μποδοσάκη στη Βουλή και τα… χρυσά δωμάτια του Χρυσικού 

Χρήστος Αργυρού: Από τα «σκληρά ποτά» …στα φακελάκια της Lipton το «άρμα» ανάπτυξης της Καρούλιας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ