Επιχειρήσεις

Trastor: Επτά νέες επενδύσεις μέσα στο 2020

  • newsroom


Η συνολική αξία αποτίμησης των 65 επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου (εταιρείας και θυγατρικής της), την 31.12.2020, ανερχόταν στα 301,6 εκ. ευρώ

Την υλοποίηση επτά νέων επενδύσεων σε ακίνητα καθώς και την ενσωμάτωση στο χαρτοφυλάκιό της τεσσάρων ακινήτων, από τη συγχώνευση ισάριθμων θυγατρικών εταιρειών μέσα στο 2020 ανακοίνωσε η Trastor ΑΕΕΑΠ.

Επίσης, η Trastor επένδυσε 9,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 100% των μετοχών ανώνυμης εταιρείας, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο με αξία αποτίμησης 15,4 εκ. ευρώ κατά την 31.12.2020.

Η Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 31.12.2020  αναφέρει: 

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. («Εταιρεία») σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 8/259/19-12-2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προχώρησε σε δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 31.12.2020.

Η Εταιρεία, μέσα στο 2020, υλοποίησε 7 νέες επενδύσεις σε ακίνητα (γραφειακοί χώροι και logistics) και ενσωμάτωσε στο χαρτοφυλάκιό της 4 ακίνητα τα οποία προήλθαν από τη συγχώνευση των κατά 100% τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών.

Επιπλέον, εντός του 2020, η Εταιρεία συνήψε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης για το ακίνητο επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 80. Επίσης, η Εταιρεία επένδυσε ποσό ύψους 9,5 εκ. ευρώ για την απόκτηση του 100% των μετοχών ανώνυμης εταιρείας, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο (logistics), με αξία αποτίμησης 15,4 εκ. ευρώ κατά την 31.12.2020.

Ως εκ τούτου, η συνολική αξία αποτίμησης των 65 επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου (Εταιρείας και θυγατρικής της), την 31.12.2020, ανερχόταν στα 301,6 εκ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Crystal Almond – Wind: «Bonus» 288+100 εκατ. από το IPO της Vantage Towers

Copenhagen Infrastructure Partners: Στα σκαριά το μεγαλύτερο εργοστάσιο Power-to-X στην Ευρώπη

Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Tik Tok: Πώς πολεμούν την παραπληροφόρηση για τα εμβόλια

 

Απόρρητο Απόρρητο