Σε ανοδική τροχιά διατηρούνται οι οικονομικές επιδόσεις της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας στο χώρο της ένδυσης, B&F Ενδυμάτων των Βασίλη και Σοφίας Μπιθαρά, σπάζοντας πλέΟν το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ. Γνωστή για τα μπραντς BSB και Lynne, η B&F σε επίπεδο Ομίλου κατάφερε να καταγράψει αύξηση 8,5% του κύκλου εργασιών το 2023 φθάνοντας στα 101,25 εκατ. έναντι 93,32 εκατ. ευρώ το 2022. Σε επίπεδο μητρικής η αύξηση ήταν 8,9%, φθάνοντας τα 90,54 εκατ. ευρώ. Το αξιοσημείωτο είναι πως η εταιρεία πέτυχε εν μέσω των πληθωριστικών πιέσεων αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους, το οποίο κινείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα έφθασε το 63,5% και το 59,3% αντίστοιχα σε επίπεδο Ομίλου και μητρικής (από 62,5% και 58,2%)

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που ανήρτησε η εταιρεία, η οποία πέρυσι προέβη σε διάσπαση και σχηματισμό νέας εταιρείας με την ονομασία «B and Split ΑΕ» όπου εντάχθηκαν τα εμπορικά ακίνητα του ομίλου και παράλληλα εξέδωσε ομολογιακό δάνειο 20 εκατ. ευρώ που καλύφθηκε απ’ την Εθνική Τράπεζα αποπληρώνοντας το υπό διαπραγμάτευση Κοινό Ομολογιακό Δάνειο που είχε εκδώσει το 2018, αύξησε τα EBITDA σε επίπεδο Ομίλου στα 26,55 εκατ. ευρώ, έναντι 24,76 εκατ. ευρώ το 2022. Τα κέρδη μετά τους φόρους αυξήθηκαν κατά 3,2% σε επίπεδο Ομιλου, φθάνοντας τα 8,09 εκατ. ευρώ, έναντι 7,83 εκατ. ευρώ και 13,8% σε επίπεδο μητρικής φθάνοντας τα 7,57 εκατ. ευρώ έναντι 6,65 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Στόχοι και προοπτικές

Για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση αποφεύγει να κάνει προβλέψεις επικαλούμενη το ρευστό περιβάλλον και σειρά παραγόντων που ενέχουν βαθμό αβεβαιότητας τόσο σε επίπεδο του κόστους λειτουργίας του ομίλου όσο και την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού. Παρ’ όλα αυτά, όπως σημειώνει στο πρώτο τρίμηνο του 2024 οι πωλήσεις παρουσίαζαν μικρή μείωση σε σχέση με το 2023.

«Σκοπός είναι και παραμένει η επέκταση του δικτύου στην εγχώρια αγορά με έναρξη νέων καταστημάτων σε καίρια εμπορικά σημεία. Επίσης, σημαντική θεωρείται και η συνεχής εξωστρέφεια της εταιρίας με επέκταση σε νέες αγορές», αναφέρει η διοίκηση. Και προσθέτει: «Στην κατεύθυνση αυτή έχει επεκταθεί με πωλήσεις, σε συνεργασία με αποκλειστικό αντιπρόσωπο, στην ιταλική, στην ισπανική, στη γαλλική, στη γερμανική, στην αυστριακή αγορά, καθώς και στην αγορά των χωρών της Benelux, αγορές ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω της έμφασης που οι εν λόγω χώρες αποδίδουν στο ρούχο και στο υψηλό design.

Εκτός των άλλων, στα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνονται αγορές όπως αυτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου και της Ασίας. Αγορές δηλαδή που η κρίση δεν έχει πλήξει όσο την Ευρώπη. Με τη μέθοδο του franchising η διοίκηση της εταιρείας σχεδιάζει να ενισχύει την παρουσία της διεθνώς με επενδύσεις σε αγορές όπως οι χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος και χώρες της Ασίας. Έμφαση, δίνεται και στην ανάπτυξη του δικτύου χονδρικής, η οποία ενισχύεται με νέες συνεργασίες. Στα σχέδια της διοίκησης της εταιρίας είναι παράλληλα η ανάπτυξή της και στην εγχώρια αγορά, μέσω της επέκτασης του δικτύου σε περιοχές όπου μέχρι πρότινος δεν υπήρχε παρουσία των brands».

Το δίκτυο

Κατά τη χρήση 2023, ο Όμιλος πραγματοποίησε το άνοιγμα 3 νέων καταστημάτων στην Ελλάδα και 2 νέων καταστημάτων στην Ρουμανία. Έτσι έφθασε στο τέλος της χρήσης να αριθμεί 197 φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, εκ των οποίων τα 130 βρίσκονται στην Ελλάδα και τα 67 στο εξωτερικό. Στα παραπάνω καταστήματα περιλαμβάνονται:

 67 εταιρικά καταστήματα της εταιρείας B & F σε βασικούς εμπορικούς δρόμους και εμπορικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Από αυτά, τα 32 είναι καταστήματα του brand «BSB» και τα υπόλοιπα 35 του brand «Lynne»,

 50 καταστήματα στην Ελλάδα, τα οποία λειτουργούν υπό το σύστημα σύμβασης δικαιόχρησης (franchising) με παραγγελιοδοχική αντιπροσωπεία,

 26 καταστήματα συνεργατών με σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) σε Κύπρο (14), Βουλγαρία (7), Αλβανία (1), Αίγυπτος (2) και Αρμενία (2)

 4 σημεία πώλησης υπό μορφή καταστήματος εντός πολυκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα (Shop in Shop),

 3 ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής πώλησης στην Ελλάδα των brands BSB, Lynne και Miamania για πωλήσεις στην εσωτερική αγορά,

 2 ηλεκτρονικά καταστήματα Β2Β για χονδρικές πωλήσεις των brands BSB και Lynne στο εξωτερικό,

 2 ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης στη Ρουμανία των brands BSB και lynne αντίστοιχα, μέσω της θυγατρικής της BSB FASHION S.A.,

 2 ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης στη Βουλγαρία των brands BSB και Lynne αντίστοιχα,

 37 καταστήματα αποκλειστικής πώλησης των προϊόντων της Εταιρείας σε εμπορικούς δρόμους και εμπορικά κέντρα στη Ρουμανία, μέσω της θυγατρικής της BSB FASHION S.A., και 2 OUTLET στη Ρουμανία

Επίσης ο Όμιλος B & F διαθέτει παρουσία μέσω δικτύου πωλήσεων χονδρικής (multi-brand stores) σε 166 σημεία πώλησης στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Είναι καταστήματα τα οποία πωλούν ταυτόχρονα περισσότερα του ενός και διαφορετικά σήματα. Ο Όμιλος B & F διαθέτει παρουσία μέσω δικτύου πωλήσεων χονδρικής σε 620 σημεία πώλησης στο εξωτερικό (multi-brand stores).

Το συνολικό προσωπικό που απασχολούσε ο Όμιλος στο τέλος του 2023 ανήλθε σε 693 εργαζομένους εκ των οποίων 13,6% ήταν άνδρες και 86,4% γυναίκες. Ο μέσος όρος προσωπικού του Ομίλου κατά την 31/12/2023 ήταν 693 άτομα ενώ της Εταιρείας 523.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις τα αποθέματα λήξης του Ομίλου και της Εταιρείας την 31/12/2023 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 20,9 εκατ. και 18,0 εκατ. αντίστοιχα και παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 8,7% και 10,6% αντίστοιχα, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι εμπορικές απαιτήσεις την 31/12/2023 για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανέρχονται σε ποσό ευρώ 4,46 εκ. και 6,1 εκ. παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την 31/12/2022 της τάξεως του 14,6% στον Όμιλο και 10,1% στην Εταιρεία.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας την 31/12/2023 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 11,3 εκ. και 9,64 εκ. αντίστοιχα και παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2022 (-38,8% και -40,8% για τον Όμιλο και την Εταιρεία).

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης την 31/12/2023 για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανέρχονται σε ποσό ευρώ 45,8 εκ. και ευρώ 40,07 εκ. αντίστοιχα και παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 8,4% και 4,5% αντίστοιχα λόγω των αποπληρωμών των συμβάσεων μίσθωσης που πραγματοποιήθηκαν εντός της χρήσης 2023 αλλά και της αναγνώρισης νέων συμβάσεων μισθώσεων καταστημάτων και εμπορικών κέντρων κυρίως.

Οι εμπορικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε ποσό ευρώ 9,24 εκατ. και παρουσίασαν μείωση κατά περίπου ευρώ 1,9 εκατ., δηλαδή κατά ποσοστό 17,2%. Η μεταβολή οφείλεται στην αποπληρωμή των υπολοίπων των προμηθευτών. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Εταιρεία με τη μείωση των εμπορικών υποχρεώσεων την 31/12/2023 να ανέρχεται σε ποσό ευρώ 2,13 εκατ. δηλαδή κατά ποσοστό 19,3%.

Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας την 31/12/2023 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 19,89 εκατ. και ποσό ευρώ 19,70 εκατ. αντίστοιχα και παρουσιάζουν μείωση κατά 14% και 15% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω αποπληρωμής δανείων εντός της χρήσης 2023.

Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσιάζεται θετικό κατά ποσό ευρώ 16,7 εκατ. και 16,3 εκατ. αντίστοιχα γεγονός που οφείλεται στην ισχυρή ταμειακή θέση που διατηρεί ο Όμιλος και η Εταιρεία την 31/12/2023.

Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά το τέλος της χρήσης ήταν 34,66 εκατ. ευρώ περίπου

Διαβάστε ακόμη 

Ρεύμα: Έκρηξη στις τιμές χονδρεμπορικής με άλμα 60% των τιμών

Παίρνουν κεφάλι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι λέει η Κομισιόν

Μάνατζερ και στελέχη με μισθούς αγοράς – «Τέλος» ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ – Eγένετο «Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ