Στα 0,12 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώνεται το μεικτό μέρισμα που θα διανείμει η Viohalco στους μετόχους της για τη χρήση του 2022, όπως ανακοινώθηκε έπειτα από τη σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, στην οποία δόθηκε και το πράσινο φως για ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ. της Viohalco.

Eιδικότερα όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Η Viohalco S.A. (η Εταιρία) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 30 Μαΐου 2023, αποφάσισε την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Το μεικτό ποσό 0,12 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων 30% (*) σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία. Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων του μερίσματος (record date) είναι η Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023). Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος είναι η Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023, μέσω της τράπεζας ING Belgium.

Όσον αφορά στους μετόχους που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τηρούνται στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των Χειριστών του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), αφού τα ποσά καταβληθούν στους Χειριστές από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.»

Διαβάστε ακομη:

Σε χαμηλό 2 ετών ο πληθωρισμός στην Ισπανία τον Μάιο (γράφημα)

Επιθέσεις με UAVs στη Μόσχα – Για «τρομοκρατικό» χτύπημα κάνει λόγο η Ρωσία

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επέλυσε πυρηνικά ζητήματα που υπήρχαν με το Ιράν

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ