Έμφαση στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής αξιοποίησης και της καθετοποίησης των δραστηριοτήτων στον τομέα της ανακύκλωσης αναμένεται να δώσει τους επόμενους μήνες η WATT. Η εταιρεία που ιδρύθηκε από τον κ. Θανάση Κατρή το 2012 και σήμερα είναι leader της αγοράς των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (KΔAY), έχοντας ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων και στον τομέα του βιοαερίου, θα είναι η πρώτη αμιγώς επιχείρηση διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης που σχεδιάζει την είσοδό της στο Ελληνικό Χρηματιστήριο μέχρι τα τέλη του έτους.

Η WATT διαθέτει τρία ΚΔΑΥ σε Κορωπί, Φυλή και Πάρο, συνολικής δυναμικότητας 140.000 τόνων. Παράλληλα με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παράγει ενέργεια από βιοαέριο προερχόμενο από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) από εγκαταστάσεις που έχει κατασκευάσει σε Χαλκίδα, Κέρκυρα, αλλά και μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Πάρο.

Με έσοδα που το 2020 ανήλθαν σε περίπου 20 εκατ. ευρώ και με κέρδη προ φόρων 3,1 εκατ. ευρώ, η WATT θα συνεχίσει να επενδύει στον τομέα των αποβλήτων, κεφαλαιοποιώντας την τεχνογνωσία πάνω από 20 ετών στο waste management με πελάτες δήμους, αλλά και ιδιωτικούς φορείς όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα ΕΛ.ΠΕ., ο ΟΠΑΠ κ.α. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα που στο τέλος του 2020 ανέρχονταν στα 9,3 εκατ. και δανεισμό μικρότερο των 500.000 ευρώ.

Η εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την αυτόνομη ή μέσω συμμαχιών διεκδίκηση νέων συμβολαίων στον τομέα της κατασκευής και λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, αρχής γενομένης από τη μονάδα του Γραμματικού, του Αγρινίου και της Κέρκυρας, που ήδη έχουν προκηρυχθεί για υποβολή προσφορών τους επόμενους μήνες.

Ταυτόχρονα, η WATT κατασκευάζει σημαντικά έργα όπως η νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη Θήβα σε κοινοπραξία με την Intrakat, τα νέα κύτταρα του ΧΥΤΑ της Φυλής και συμμετέχει στους υπό εξέλιξη διαγωνισμούς για τα νέα έργα στη Φυλή (αυτόνομα αλλά και σε συνεργασία με την Ηλέκτωρ), διαθέτoντας επίσης δικές της εγκαταστάσεις κομπόστ στο Κορωπί και τα Ιωάννινα (φυσικό λίπασμα από την αποσύνθεση τροφών, κλαδιών κ.ά.).

Το έργο που θα αλλάξει τη Φυλή

Στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας βρίσκονται όχι μόνο οι τεχνολογίες που θα αυξήσουν την ανάκτηση υλικών, αλλά και η παραγωγή ενέργειας από το υπόλειμμα των ΚΔΑΥ καθώς και τεχνολογίες για την αναβάθμιση της αξίας των πλαστικών. Πρόκειται για ενέργειες που θα περιορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην εκτροπή των απορριμμάτων από την ταφή, που αποτελεί και την κεντρική πολιτική κατεύθυνση του εθνικού σχεδιασμού. «Σήμερα ακόμη και οι νέας γενιάς μονάδες διαχείρισης αποβλήτων παράγουν μεγάλο υπόλειμμα που ανέρχεται περίπου στο 40%, γεγονός που κινδυνεύει να δημιουργήσει νέα αδιέξοδα στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων», αναφέρει στο «business stories» ο κ. Κατρής.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WATT, Θανάσης Κατρής

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WATT τάσσεται υπέρ αποφασιστικών μέτρων στον τομέα των απορριμμάτων ώστε με αύξηση της διαλογής στην πηγή, το οργανικό σκουπίδι να γίνεται άριστο βιολογικό λίπασμα και ταυτόχρονα να προβλέπεται η επεξεργασία των υπολειμμάτων ώστε αυτά να αξιοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία. Αυτό προϋποθέτει, όπως αναφέρει, μεγαλύτερη ευελιξία από την πλευρά των εγκαταστάσεων στην επεξεργασία των απορριμμάτων και προβλέψεις στα τεύχη των διαγωνισμών προκειμένου τα έργα αυτά να κατακτήσουν τον στόχο που αναφέρει ταφή μόνο 10% του υπολείμματος έως το 2030.

Ενα πρώτο βήμα αυτής της πολιτικής αποτελεί ο διαγωνισμός του Ενιαίου Συνδέσμου για τη διαχείριση των αποβλήτων των ΚΔΑΥ στην Αττική. Ο διαγωνισμός έγινε αφότου υλοποιήθηκε επιτυχώς ένα πιλοτικό έργο στις εγκαταστάσεις της μονάδας της WATT και αφορούσε την επεξεργασία υπολείμματος από τρία ΚΔΑΥ (Κορωπίου, Ασπροπύργου, Ελευσίνας) για την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (RDF, SRF). Μέχρι σήμερα αυτό το υπόλειμμα πήγαινε στη χωματερή. «Το πιλοτικό έργο απέδειξε ότι με τις εγκαταστάσεις της WATT μπορεί να εκτρέπεται από τη χωματερή τουλάχιστον 50% αποβλήτων αυτών ενώ παράλληλα τα απορρίμματα αυτά μετασχηματίζονται σε ένα εξαιρετικό καύσιμο υλικό για τη βιομηχανία», υπογραμμίζει η διοίκηση της εταιρείας.

Υπάρχουν ιδέες και σκέψεις, αναφέρει ο κ. Κατρής, ώστε για τα απορρίμματα που συλλέγονται ξεχωριστά και εμπεριέχουν υλικά συσκευασίας π.χ. μπλε κάδου, να αναλύεται η σύστασή τους για τον κάθε ΟΤΑ ξεχωριστά, ώστε να υπάρχουν στοιχεία για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους από κάθε δήμο. Σήμερα, οι ΟΤΑ πληρώνουν για το υπόλειμμα που πάει προς ταφή, χωρίς όμως να μπορεί να ξεχωρίσει κανείς ποιος δήμος κάνει καλή δουλειά στην ανακύκλωση και ποιος όχι. Αν υπήρχαν αυτά τα δεδομένα τότε οι δήμοι με καλές πρακτικές ανακύκλωσης θα μπορούσαν να επιβραβευτούν, κάτι που προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο. Ο επικεφαλής της WATT υποστηρίζει ότι η ύπαρξη ενός ΧΥΤΑ είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαία, ακόμα και αν εφαρμοστούν όλα τα σχέδια για δημιουργία μονάδων επεξεργασίας των απορριμμάτων. Ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός προβλέπει ότι η διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ της Φυλής θα τερματιστεί το 2025.

Ειδικά για το κομμάτι της ενεργειακής αξιοποίησης, που θα αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο στη μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ, ο κ. Κατρής προτείνει να αφεθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Οπως έγινε στη Γερμανία, που αποτέλεσε συνέχεια της ανάγκης να διαχειριστούν οι δήμοι το RDF. Θετικό αντίστοιχο παράδειγμα στην Ελλάδα αποτελεί ο νόμος για την ανακύκλωση, που κατέστησε υπεύθυνες τις βιομηχανίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων συσκευασίας και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 40 περίπου ΚΔΑΥ, εκ των οποίων ορισμένα αποτελούν παραδείγματα προηγμένης τεχνολογίας. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σήμερα με τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, λέει ο κ. Κατρής.

«Να αποσυνδεθούν από το κράτος και το ρυθμιστικό πλαίσιο να είναι τέτοιο που τα έργα αυτά να είναι βιώσιμα, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη και σε μια βιομηχανία που χρειάζεται ενέργεια να μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό αυτό (RDF) για να εξυπηρετήσει τις ενεργειακές της ανάγκες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η λεηλασία των ανακυκλώσιμων υλικών

Σήμερα, στον χώρο της ανακύκλωσης και του μπλε κάδου συνεχίζουν να υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο, το οποίο έχει μετριαστεί σε σχέση με τις δυσκολίες που υπήρχαν πριν από έναν χρόνο είναι οι περιορισμοί της Κίνας στην υποδοχή ανακυκλώσιμων υλικών. Αυτό οδήγησε το 2020 σε κραχ των τιμών των υλικών. «Η κατάσταση έχει μετριαστεί καθώς έχουν ανοίξει πλέον και νέες αγορές όπως η Ινδία και η Ινδονησία», αναφέρει το στέλεχος της WATT, τονίζοντας πάντως ότι η λύση βρίσκεται στην καθετοποίηση της βιομηχανίας που θα οδηγήσει σε επεξεργασμένες πρώτες ύλες, ώστε τα υλικά να διοχετεύονται τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά. Το δεύτερο πρόβλημα παραμένει η παραοικονομία των γυρολόγων που λεηλατούν το περιεχόμενο των μπλε κάδων και έχουν επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην ανακύκλωση.

Το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο στα οικονομικά των ΚΔΑΥ, αλλά επιβαρύνει οικονομικά τους δήμους και τη βιομηχανία αλλά και αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, καθώς φωτιές που μολύνουν με διοξίνες την ατμόσφαιρα αποτελούν καθημερινό γεγονός ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική, αποσκοπώντας να εξαφανίσουν τα υπολείμματα της λεηλασίας.

Με μια μικρή παρένθεση που έγινε στην πρώτη σκληρή καραντίνα, πρόσφατες μετρήσεις έδειξαν ότι ο μπλε κάδος στις περιοχές της Αθήνας, όπου δρουν οι γυρολόγοι, επαύξησε το υπόλειμμα αποβλήτων μέχρι και 20 μονάδες, καθώς τα ανακυκλώσιμα υλικά έκαναν φτερά από το κύκλωμα του παραεμπορίου!

Διαβάστε ακόμη 

Ερώτηση στην πρίζα: Είναι η ηλεκτροκίνηση ταξική; 

Εμβόλια – κορωνοϊός: Πόσα χρήματα θα ξοδέψει ο πλανήτης μέχρι το 2025  

Η εστίαση ανεβάζει ρολά – Αναλυτικοί κανόνες, όλα τα νέα μέτρα