Σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των γυναικών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας, όπως αποτυπώνεται στα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. 

Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο των γυναικών, ηλικίας 25 έως 54 ετών, οι οποίες δεν εργάζονται και δεν αναζητούν κάποια θέση εργασίας, κυμαίνεται στο 18,5% έναντι μόλις 8,2% στους άνδρες. 

Και το μείζον ερώτημα είναι το εξής: Γιατί περίπου μία στις πέντε γυναίκες στην Ε.Ε. δεν θέλει να εργαστεί; Με βάση τη στατιστική υπηρεσία, από το 18,5% το 5,7%, δηλαδή περίπου μία στις τρεις, επικαλείται την ανάγκη φροντίδας της οικογένειας, ενώ το 2,9% παραπέμπει σ’ άλλους οικογενειακούς λόγους.  

Ας σημειωθεί ότι οι δύο αυτοί λόγοι αντιπροσωπεύουν από κοινού μόλις το 0,5% από το 8,2% όσων ανδρών θέτουν εαυτόν εκτός απασχόλησης.  

Σε εθνικό επίπεδο, το μερίδιο όσων γυναικών 25 έως 54 ετών δεν αναζητά εργασία εξαιτίας της ανάγκης για φροντίδα υπερβαίνει το 5% στις μισές χώρες της Ε.Ε. Τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται στην Τσεχία (12,8%), στη Ρουμανία (11%) και στην Ιρλανδία (8,2%), ενώ τα χαμηλότερα στη Δανία (0,9%), στη Σουηδία (1,5%) και στη Σλοβενία (1,8%). Όσον αφορά τους άνδρες, μόνο στην Ιρλανδία το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 1%.

Στην Ελλάδα, το μερίδιο των γυναικών που βρίσκεται εκτός εργασίας ανέρχεται σε 23,7%, δηλαδή σχεδόν μία στις τέσσερις, ενώ για τους άνδρες το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται μόλις στο 8,8%. Από τη συγκεκριμένη υπο-ομάδα γυναικών, το 6,3% επικαλείται την ανάγκη φροντίδας της οικογένειας, το 3,7% άλλους οικογενειακούς λόγους, το 1,3% κάποια αρρώστια ή αναπηρία και το 12,4% άλλους λόγους. 

Infographics: People outside the labour force not seeking employment, by sex and main reason, age group 25-54, in % of total population, 2021

Διαβάστε επίσης:

Οι Μπάκοι ξανακοιτάνε τις κατασκευές, τα 250 που λείπουν στην Attica, τα… γάλατα που έσφιξαν και ο Σαμιώτης της Netfilx

Intrakat: Συζητήσεις ακόμη και για πώληση πλειοψηφικού πακέτου στις ΑΠΕ

Μύλος ξανά με τα υπερκέρδη την ώρα που η τιμή ηλεκτρισμού σκαρφαλώνει στα €312 η μεγαβατώρα