Ευρώπη

Κομισιόν: Προειδοποίηση προς την Ελλάδα σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

  • newsroom


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα να συμμορφωθεί και με τους κανόνες της ΕΕ για τα αστικά λύματα

Αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα για μη μεταφορά της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση στο εθνικό δίκαιο, αποφάσισε σήμερα να στείλει η Κομισιόν.

Η εν λόγω οδηγία (Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002) επιδιώκει να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και θέτει έναν δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για την ΕΕ για το 2030 τουλάχιστον 32,5%.

Τα κράτη – μέλη έπρεπε να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 25 Οκτωβρίου 2020 το αργότερο.

Η Ελλάδα δεν έχει ενημερώσει την Επιτροπή για τις διατάξεις που θεσπίστηκαν για τη μεταφορά της οδηγίας. Ως εκ τούτου, εστάλη προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο 2020 και η αιτιολογημένη γνώμη αποστέλλεται διότι δεν έχουν κοινοποιηθεί μέτρα μεταφοράς στην Κομισιόν μέχρι σήμερα.

Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες για τα αστικά λύματα»

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Η Κομισιόν είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για το θέμα τον Μάιο 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε η Ελλάδα, τα αστικά λύματα δεν συλλέγονται ούτε υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους σε 209 οικισμούς. Η Ελλάδα βασίζεται επίσης κατά υπερβολικό βαθμό σε Μεμονωμένα και Κατάλληλα Συστήματα (π.χ. σηπτικές δεξαμενές), χωρίς να πληροί τα πρότυπα της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας (91/271/ΕΟΚ).

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, δίνοντάς της προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη χώρα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, οι πόλεις υποχρεούνται να δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους. Τα μη συλλεγμένα ή μη επεξεργασμένα λύματα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να μολύνουν λίμνες, ποτάμια, το έδαφος και τα παράκτια και υπόγεια ύδατα.

Διαβάστε ακόμη

ΠΟΜΙΔΑ: Ευρωπαϊκή οδηγία «αχρηστεύει» τα ακίνητα!

Αγγελική Φράγκου: Απόλυτη κυριαρχία στις ναυπηγήσεις με νέες επενδύσεις

Reuters: Προς τήρηση της συμφωνίας για την αύξηση παραγωγής ο OPEC+