Στο 94,54% ανέρχεται πλέον το ποσοστό της Strix στην Attica Group, μετά την απόκτηση 66.705 μετοχών της εταιρείας, έναντι 2,64 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόμου 3461/2006 και σε συνέχεια της από 25.05.2023 δημοσιοποίησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την STRIX HOLDINGS L.P. προς τους μετόχους της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η STRIX HOLDINGS L.P. (ο «Προτείνων»), γνωστοποιεί, ότι απέκτησε στις 03.08.2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 66.705 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €2,64 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης.

Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,03% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, ο Προτείνων κατέχει πλέον 204.023.965 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 94,54% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη

Ιστορικές φωτογραφίες – Ο Αλεν Γκίνσμπεργκ και τα ιερά τέρατα της γενιάς των beatniks

ΔΕΗ: Στα €590 εκατ. τα EBITDA του α’ εξαμήνου με αύξηση 37,4%

Τουρκία: Παραιτήθηκε από τη διοργάνωση της COP16 για τη βιοποικιλότητα λόγω των σεισμών

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ