Στο 96,67% ανέρχεται πλέον το ποσοστό που κατέχει η Strix στην Attica Group, έπειτα από την αγορά επιπλέον 41.818 μετοχών με τιμή απόκτησης 2,64 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόμου 3461/2006 και σε συνέχεια της από 25.05.2023 δημοσιοποίησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την STRIX HOLDINGS L.P. προς τους μετόχους της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η STRIX HOLDINGS L.P. (ο «Προτείνων»), γνωστοποιεί, ότι απέκτησε στις 28.08.2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 41.818 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €2,64 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,02% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, ο Προτείνων κατέχει πλέον 208.615.184 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,67% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη

Ηλίας Ξηρουχάκης (ΤΧΣ): «Ισχυρό ενδιαφέρον ξένων funds για τις ελληνικές τράπεζες»

Γιατί ο Γιώργος Οικονόμου απέκτησε το 9,5% της εισηγμένης Performance Shipping συμφερόντων Αλίκης Παληού

BRICS: Πώς η διεύρυνση απειλεί τη δημοκρατία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ