Μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο 5ετούς διάρκειας ύψους 150 εκατ. ευρώ της Capital Product Partners L.P. (CPLP) καθώς παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η κάλυψή του θα κυμανθεί μεταξύ 650 και 750 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία της Δημόσιας Εγγραφής ξεκίνησε σήμερα στις 10 το πρωί και θα ολοκληρωθεί  στις 16.00 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Οκτωβρίου.

Το ισχυρό ενδιαφέρον αναμένεται να οδηγήσει την τελική τιμολόγηση για το ετήσιο επιτοκιακό «κουπόνι» θα διαμορφωθεί στο κάτω άκρο του καθορισμένου εύρους των αποδόσεων: Συγκεκριμένα, το εύρος τιμής είναι 2,6% με 3%, με την αγορά να περιμένει ότι θα κλείσει στο 2,6% – 2,7%.

Με την παρούσα έκδοση η εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, ως εγγυήτρια του ομολόγου από τη θυγατρική της CPLP Shipping Holdings PLC, βάζει ουσιαστικά τη σφραγίδα της στην ανάπτυξη μιας νέας αγοράς ναυτιλιακών ομολόγων στη χώρα.

Μετά την Costamare της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, που σήκωσε 100 εκατ. ευρώ, έρχεται η Capital Product Partners και κάνει ένα ακόμη μεγαλύτερο βήμα ζητώντας από την ελληνική αγορά 150 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού της σχεδίου συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη του στόλου της με πιο σύγχρονα και «πράσινα» πλοία.

Με την κίνηση αυτή ο Βαγγέλης Μαρινάκης διευρύνει την αγορά ναυτιλιακών ομολόγων στη χώρα μας και στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης και στη διεθνή ναυτιλιακή -και όχι μόνο- κοινότητα για τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η εκδότρια CPLP Shipping Holdings PLC, θυγατρική της Capital Product Partners L.P., είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) που έχει συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών.

Η εταιρεία θα διαθέσει τα αντληθησόμενα κεφάλαια της έκδοσης του προσφερόμενου ομολογιακού δανείου για την αγορά των μετοχών τριών πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LNG Carriers) συνολικής χωρητικότητας 522.000 κυβικών μέτρων. Πρόκειται για τα νεότευκτα πλοία «M/V Attalos», «M/V Asklipios» και «M/V Adamastos», κατασκευής 2021, στα ναυπηγεία της Hyundai στη Νότια Κορέα, τα οποία απασχολούνται ήδη με μακροχρόνιες συμβάσεις ναύλωσης:

■ Το πλοίο «LNG/C Attalos» είναι ναυλωμένο στην πετρελαϊκή εταιρεία BP έως και τον Δεκέμβριο του 2034.
■ Το πλοίο «LNG/C Adamastos» είναι ναυλωμένο στη γαλλική εταιρεία κοινής ωφελείας Engie έως και τον Ιανουάριο του 2029.
■ Το πλοίο «LNG/C Asklipios» είναι ναυλωμένο στην αμερικανική εταιρεία παραγωγής και εμπορίας LNG, Cheniere, έως και τον Μάρτιο του 2027.

Τα συνολικά προβλεπόμενα μεικτά έσοδα από τις εν λόγω ναυλώσεις, από την 30ή Σεπτεμβρίου μέχρι τη λήξη τους, εκτιμώνται σε 333,1 εκατ. δολάρια. Το ποσό θα ανεβαίνει στα 621,3 εκατ. δολάρια, αν οι ναυλωτές κάνουν χρήση όλων των δικαιωμάτων παράτασης των συμβάσεων ναύλωσης.

Αν προστεθούν σε αυτά και τα συμβολαιοποιημένα έσοδα της μητρικής εταιρείας φτάνουν στα 2,1 δισ. δολάρια.

Τα πλοία είναι τα πλέον σύγχρονα της κατηγορίας τους. Κατασκευάστηκαν στο ναυπηγείο Hyundai Heavy Industries στη Νότια Κορέα, απ’ όπου και παραδόθηκαν φέτος τον Αύγουστο («Attalos» και «Adamastos») και τον Σεπτέμβριο («Asklipios»).

Είναι εξοπλισμένα με κύριες μηχανές πρόωσης τύπου XDF χαμηλής πίεσης, οι οποίες χρησιμοποιούν ως κύριο καύσιμο το φυσικό αέριο, το οποίο κατά την καύση του μειώνει κατά 23% την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με την καύση ναυτιλιακού πετρελαίου, ενώ την ίδια στιγμή μηδενίζονται οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου και του θείου που έχουν αναγνωριστεί ως ιδιαίτερα επιβλαβείς για τον άνθρωπο.

Λόγω των μειωμένων εκπομπών του θερμοκηπίου και του φιλικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, το υγροποιημένο φυσικό αέριο καθιερώνεται ως το καύσιμο μετάβασης προς τις «πράσινες» θαλάσσιες μεταφορές.

Η εγγυήτρια Capital Product Partners L.P., οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στο NASDAQ Stock Exchange, με το σύμβολο CPLP, ιδρύθηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη το 2007 και έχει ήδη παρουσία 14 ετών στη διεθνή ναυτιλία και στο Χρηματιστήριο του NASDAQ.

Με τις επιλογές της διοίκησής της χάραξε μια σταθερή ρότα επιδόσεων για τους επενδυτές και συνεργάτες της, διαχειριζόμενη έναν στόλο που ανταποκρίνεται στις υψηλότερου επιπέδου προδιαγραφές. Από τον Μάρτιο του 2007 διανέμει αδιαλείπτως τριμηνιαία μερίσματα στους επενδυτές τα οποία σήμερα αθροίζουν πάνω από 800 εκατομμύρια.

Σε εποχές όπου οι προκλήσεις ήταν πολλές για τον ναυτιλιακό κλάδο η CPLP διατήρησε άψογο ιστορικό με τους πιστωτές της και τις τράπεζες που τη χρηματοδοτούν, αφού δεν έχει ποτέ αναδιαρθρώσει δάνεια ή ζητήσει ευνοϊκή διαχείριση ακόμα και στις πιο δύσκολες ναυτιλιακές αγορές.

H CPLP διαθέτει συνολικά στόλο 19 πλοίων, εκ των οποίων τα 15 είναι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων συνολικής μεταφορικής ικανότητας 104.000 TEU, ένα πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου τύπου Capesize και τρία νεότευκτα πλοία LNG τελευταίας γενιάς, χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων το καθένα, στα οποία η εταιρεία έχει επενδύσει 600 εκατ. δολάρια. Στον στόλο θα προστεθούν τα τρία πλοία που θα αγοράσει η θυγατρική της CPLP Shipping Holdings ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πλοίων του στόλου της στα 22 και τις επενδύσεις στα 1,2 δισ. δολάρια.

Η CPLP κινείται με βάση ένα συντηρητικό επιχειρησιακό μοντέλο καθώς επικεντρώνεται στη διασφάλιση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συμβολαίων χρονοναυλώσεων με κορυφαίες εταιρείες ενέργειας και μεταφοράς κοντέινερ παγκοσμίως όπως οι BP, Cheniere, MSC, Hapag-Lloyd.

H στροφή στη μεταφορά φυσικού αερίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας γενικότερης αναπροσαρμογής της στρατηγικής της εταιρείας προς τη μετάβαση στην «πράσινη» ναυτιλία, όπως και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν ως στόχο την πρόοδο στην τεχνολογία των «πράσινων» καυσίμων όπως η αμμωνία και τη δημιουργία πιο αποδοτικών και έξυπνων μηχανολογικών συστημάτων στη ναυσιπλοΐα.

Παράλληλα, η Capital είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που με την πιστοποίηση του Αμερικανικού Νηογνώμονα εγκαθιστά στα υπό παραγγελία δεξαμενόπλοιά της, τύπου MR, καινοτόμα συστήματα τεχνολογίας που συνδυάζουν την ηλεκτροδότηση από την ακτή, με τη δυνατότητα να είναι σε θέση να εξοπλιστούν με συστήματα αιολικής υποβοήθησης (rotor sails).

H δημοσίευση του πρώτου ετήσιου απολογισμού της CPLP σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη αντικατοπτρίζει τη συμπόρευσή της με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το έντονο ενδιαφέρον της για κοινωνική και επιστημονική συνεισφορά.

Διαβάστε ακόμη:

Το «μυριάκι» της ΕΧΑΕ, ο Ισραηλινός μεγιστάνας, το φιλέτο της Αναβύσσου και οι ατέρμονοι οικογενειακοί καυγάδες

ΕΛΠΕ: Νέα «πράσινα» έργα στο φόντο του εταιρικού μετασχηματισμού

Εφορία: Στο μικροσκόπιο οι καταθέσεις του 2015