Οικονομικά αποτελέσματα ρεκόρ ανακοίνωσε για το 2022, η δεύτερη εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά Ιmperial Petroleum συμφερόντων Χάρη Βαφειά.

Ειδικότερα:

Τα έσοδα για το 12μηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 100 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 79,6 εκατ. δολάρια ή 457,5%, σε σύγκριση με έσοδα 17,4 εκατ. δολαρίων για το 12μηνο του 2021, κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου αριθμού των πλοίων της εταιρείας και των βελτιωμένων συνθηκών της ναυλαγοράς που οδήγησαν σε υψηλότερους ναύλους, ιδίως στην spot αγορά.

Η εταιρεία παρουσίασε καθαρά κέρδη ύψους 30 εκατ. δολαρίων, έναντι καθαρών ζημιών ύψους 3,6 εκατ. δολαρίων το 2021.

  • Τα έξοδα ταξιδίου και τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων ανήλθαν 33,8 εκατ. δολάρια και 16,4 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 3,6 εκατ. δολάρια και 7,4 εκατ. δολάρια για το 2021.
  • Η αύξηση των εξόδων ταξιδίου κατά 30,2 εκατ. δολάρια οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ημερών spot του στόλου κατά 815 ημέρες (271%) και στην αύξηση του ημερήσιου κόστους καυσίμων κατά περίπου 14.000 δολάρια.
  • Η αύξηση κατά $9 εκατ. στα λειτουργικά έξοδα των πλοίων, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μέσου αριθμού των πλοίων του στόλου κατά περίπου τρία και στο γεγονός ότι ένα από τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων βγήκε από την bareboat ναύλωση τον Σεπτέμβριο του 2022.
  • Τα έξοδα δεξαμενισμών για το 2022 ήταν 1,9 εκατ. δολάρια έναντι 0,01 εκατ. δολάρια το 2021. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ένα από τα πλοία Suezmax και ένα από τα πλοία Handysize υποβλήθηκαν σε δεξαμενισμό.
  • Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 12,3 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6 εκατ. δολάρια από 8,7 εκατ. δολάρια για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, λόγω της αύξησης του μέσου αριθμού των πλοίων μας.
  • Οι τόκοι και τα χρηματοοικονομικά έξοδα για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και 2021 ήταν 1,6 εκατ. δολάρια και 0,1 εκατ. δολάρια αντίστοιχα. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ετήσια αύξηση του δανεισμού μας.
  • Τα έσοδα από τόκους για το 2022 1,3 εκατ. δολάρια έναντι 0,001 εκατ. δολάρια το 2021, αντίστοιχα. Η αύξηση αποδίδεται στις προθεσμιακές καταθέσεις ύψους $158 εκατ. κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Το EBITDA ανήλθε σε 42,1 εκατομμύρια δολάρια. Κατά μέσο όρο 6,99 πλοία ανήκαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε σύγκριση με τέσσερα πλοία για την ίδια περίοδο του 2021.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 50,9 εκατομμύρια δολάρια και το συνολικό χρέος, αφαιρουμένων των αναβαλλόμενων χρηματοοικονομικών εξόδων, ανήλθε σε 70 εκατομμύρια δολάρια. Κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 οι αποπληρωμές χρέους ανήλθαν σε 5,4 εκατ. δολάρια.

Ο διευθύνων σύμβουλος Χάρης Βαφειάς σχολίασε σχετικά:

«Το έτος 2022 μπορεί να χαρακτηριστεί απλά με μία λέξη. Επιτυχές. Καθώς οι συνθήκες της αγοράς ήταν ευνοϊκές ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καταφέραμε να αυξήσουμε τα καθαρά μας κέρδη κατά περίπου 1.020%, να αυξήσουμε τα EBITDA κατά 2.145%, να αυξήσουμε την εταιρεία μας που είναι 1 έτους σε 10 πλοία και να δημιουργήσουμε ετήσια καθαρά κέρδη ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μελλοντικά, ο κύριος στόχος μας θα συνεχίσει να είναι η ανάπτυξη και η κερδοφορία. Τοποθετήσαμε την εταιρεία σε καλή θέση με μια αξιοζήλευτη κεφαλαιακή δομή 257 εκατ. δολάρια σε αγοραίες αξίες περιουσιακών στοιχείων, 120 εκατ. δολάρια σε μετρητά και μόνο 70 εκατ. δολάρια χρέους.

Οι προοπτικές της αγοράς για τα δεξαμενόπλοια φαίνονται πολλά υποσχόμενες για το 2023 και είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε το συνεχιζόμενο ευνοϊκό περιβάλλον της αγοράς ναύλωσης καθώς και τις ευκαιρίες εξαγοράς στους τομείς των δεξαμενόπλοιων και του ξηρού χύδην φορτίου».

Διαβάστε ακόμη:

Οι δόσεις και τα πανηγύρια στο Μαξίμου, η Τρ. Πειραιώς κάνει νέα δημόσια πρόταση στη MIG, ο Εξάρχου μιλάει με τον Μακέδο και ο δήμος… ξέχασε ένα πρόστιμο

Αλέξανδρος Τσιλφίδης, Ηλίας Κοκκίνης (Accusonus): Από ένα ημιυπόγειο στην Πάτρα στο… ρετιρέ του Facebook

Το σπίτι της επικής κρεοφαγίας – Σπάνιες κοπές στην εντυπωσιακή ανοιχτή κουζίνα