Η Costamare Inc. (NYSE: CMRE) συμφερόντων του Κωστή Κωνσταντακόπουλου, αποφάσισε την καταβολή μερίσματος σε μετρητά ύψους 0,476563 δολάρια ΗΠΑ ανά μετοχή για την 7,625% Σειρά B Cumulative εξαγοράσιμων αιώνιων προνομιούχων μετοχών (οι “προνομιούχες μετοχές της σειράς Β”) (NYSE: CMRE PR B), US $0,531250 ανά μετοχή επί της 8,50% Σειράς C Σωρευτική Εξαγοράσιμη Προνομιούχα Προνομιούχα Αδιάκοπη Μετοχή της (η “Σειρά Γ Προνομιούχων Μετοχών”) (NYSE: CMRE PR C), 0,546875 δολάρια ΗΠΑ ανά μετοχή στην 8,75% της Σειράς D Σωρευτική εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή αορίστου χρόνου (η “Σειρά D προνομιούχα μετοχές Stock”) (NYSE: CMRE PR D) και US $0,554688 ανά μετοχή για την 8,875% Σειρά E Cumulative εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές αορίστου χρόνου (οι “προνομιούχες μετοχές της σειράς Ε”) (NYSE: CMRE PR E).

Το μέρισμα για την Προνομιούχο Μετοχή Σειράς Β, την Προνομιούχο Μετοχή Σειράς Γ, την Προνομιούχο Μετοχή Σειράς Δ Προνομιούχων Μετοχών και Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Ε είναι για την περίοδο από 15 Οκτωβρίου 2023 έως 14 Ιανουαρίου 2024. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 16 Ιανουαρίου 2024 σε όλους τους κατόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο κατά την 12 Ιανουαρίου 2024 των προνομιούχων μετοχών της Σειράς Β, της Σειράς Γ, της Σειράς Δ και των προνομιούχων μετοχών της Σειράς Δ. Μετοχών και Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Ε.

Η εταιρεία έχει επίσης αποφασίσει την καταβολή τριμηνιαίου μερίσματος επί των κοινών μετοχών της ύψους 0,115 δολάρια ΗΠΑ ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Το μέρισμα για τις κοινές μετοχές είναι πληρωτέο στις 7 Φεβρουαρίου 2024, στους κατόχους κοινών μετοχών με ημερομηνία καταγραφής στις 22 Ιανουαρίου 2024.

Η διακήρυξη μερίσματος υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και κατά συνέπεια θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τα κέρδη της εταιρείας, οικονομική κατάσταση και τις απαιτήσεις και τη διαθεσιμότητα μετρητών, την ικανότητα της Εταιρείας να αποκτήσει χρέος και μετοχικής χρηματοδότησης με αποδεκτούς όρους, όπως προβλέπεται από τη στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας, τους περιοριστικούς όρους των υφιστάμενων και μελλοντικών χρεογράφων της Εταιρείας και των παγκόσμιων οικονομικές συνθήκες.

Διαβάστε ακόμη

Αναίμακτη η μετάβαση στις νέες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας – Η πράσινη μάχη των τιμολογίων

Φωτιά στις τιμές του πετρελαίου από την παρουσία του Ιράν στην Ερυθρά Θάλασσα

SSE Renewables Hellas: «Πράσινο» από ΥΠΕΝ για νέο αιολικό πάρκο στον Έβρο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ