Ναυτιλία

Costamare: Πού διατέθηκαν τα κεφάλαια €100 εκατ. από την έκδοση ομολόγου

  • newsroom


Τα €85,6 εκατ. διατέθηκαν για την αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co

Σε ανακοίνωση για το πώς διέθεσε τα κεφάλαια που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού €100.000.000, διάρκειας πέντε ετών, έδωσε η Costamare Participations.

Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε περίπου €3.100.000 και μείωσαν αντιστοίχως τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Τα €85,6 εκατ. διατέθηκαν για την αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναφέρει:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») και την απόφαση υπ’ αριθ. 25 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και, κατόπιν θέσης σε ισχύ του νόμου αυτού, όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 συνεχίζουν να ισχύουν, από την εταιρεία με την επωνυμία «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία»), με την εγγύηση της εταιρείας με την επωνυμία «Costamare Inc.» (η «Εγγυήτρια»), που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις από 25.01.2021 και 05.05.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις από 26.01.2021 και 05.05.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας καθώς και την από 12.05.2021 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000). Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (€3.100.000) περίπου και μείωσαν αντιστοίχως τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 25.05.2021. Τα αντληθέντα κεφάλαια κατατέθηκαν και θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε δολάρια ΗΠΑ έως την πλήρη διάθεσή τους.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την από 03.06.2021 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, γνωστοποιείται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000), μείον ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€3.100.000), το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν μέχρι την 02.06.2021 ως ακολούθως:

Χάριν πληρότητος σημειώνεται ότι το ποσό των €85,6 εκατ. για την αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co. διατέθηκε σε δολάρια ΗΠΑ ($105,011 εκατ.) δεδομένου τα αντληθέντα κεφάλαια είναι και θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε δολάρια ΗΠΑ έως την πλήρη διάθεσή τους.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων έως την πλήρη και οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

Διαβάστε ακόμη

Τέλος στην «ομηρία» 400.000 φορολογούμενων με «χρέος» έως 0,99 ευρώ στην εφορία

Τι θα γίνει με τους Βρετανούς τουρίστες – Daily Mail: Περιμένουν «λευκές» και «πράσινες» λίστες

Ακίνητα: Αλλάζουν οι αντικειμενικές από 1ης Ιανουαρίου – Πού θα εκτιναχθούν οι τιμές