Στη Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου απονεμήθηκε το βραβείο ισότητας φύλων του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Το Συμβούλιο του IMO, στην 130η σύνοδο του (C 130, 21-24 Νοεμβρίου), ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία αποφάσισε να προτείνει την κα Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου ως αποδέκτη του πρώτου Βραβείου Ισότητας των Φύλων του IMO, λόγω του καθοριστικού και ηγετικού ρόλου που διαδραμάτισε στην προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της ως Προέδρου της WISTA International.

Η Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόκτηση συμβουλευτικού καθεστώτος για τη WISTA International στον ΙΜΟ. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών ακολούθησαν επιτυχημένες πρωτοβουλίες, όπως η Έρευνα Γυναικών στη Ναυτιλία 2021, που αποσκοπούσε στην εξέταση της εκπροσώπησης και της κατανομής των γυναικών που εργάζονται στον ναυτιλιακό τομέα, και το Γραφείο Ομιλητών Ναυτιλίας, μια πλατφόρμα γυναικών εμπειρογνωμόνων σε διάφορους ναυτιλιακούς τομείς που επιδιώκει να ενισχύσει τις φωνές των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία διασφαλίζοντας ότι τα συνέδρια και οι εκδηλώσεις διαθέτουν συμπεριληπτικά πάνελ με μια σειρά από οπτικές γωνίες.

Το Βραβείο Ισότητας των Φύλων του IMO έχει θεσπιστεί για να αναγνωρίσει άτομα, ανεξαρτήτως φύλου, τα οποία, είτε με την ατομική τους ιδιότητα είτε ως εκπρόσωποι των αντίστοιχων θεσμών τους, έχουν σημαντικές συνεισφορές στην προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου είναι διευθύνουσα σύμβουλος της Tototheo Maritime, ενός παγκόσμιου παρόχου υπηρεσιών που ειδικεύεται σε καινοτόμες, αποτελεσματικές και λειτουργικές λύσεις στους τομείς της ψηφιοποίησης, των ναυτιλιακών δορυφορικών επικοινωνιών, της αυτοματοποίησης και των συστημάτων πλοήγησης. Διετέλεσε Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλίας και Εμπορίου Γυναικών (WISTA International) από το 2017 έως το 2022. Η WISTA International είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από 59 Εθνικές Ενώσεις WISTA. Διετέλεσε Πρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Φυσικού Αερίου . Είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου  και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου. Είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ανωνύμων και ΕΠΕ στην Ελλάδα και Επικεφαλής της Επιτροπής Ναυτιλιακού Τομέα. Η κ.α Θεοδοσίου, είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του  Copenhagen Business School