Ναυτιλία

Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων: Οι θέσεις προς τους επίδοξους «μνηστήρες» για την εκπροσώπηση του κλάδου

  • newsroom


Κάνει για μία ακόμη φορά ξεκάθαρη τη θέση και τον ρόλο που του έχει αναθέσει το ίδιο το κράτος και τοποθετείται στις κινήσεις που γίνονται για την ποδηγέτηση της κρουαζιέρας από άλλους κύκλους

Mέσα στην επιχειρούμενη δημιουργία πολυδιάσπασης στον κλάδο της κρουαζιέρας όσον αφορά στην εκπροσώπησή της, η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας, εξέδωσε ανακοίνωση στη λογική του “ να ξανασυστηθούμε”. Κάνει για μία ακόμη φορά ξεκάθαρη τη θέση και τον ρόλο που του έχει αναθέσει το ίδιο το κράτος και τοποθετείται στις κινήσεις που γίνονται για την ποδηγέτηση της κρουαζιέρας από άλλους κύκλους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Είναι γνωστό ότι, η κατάσταση που ζούμε ένεκα του COVID – 19, δημιουργεί προβλήματα στη ζωή και οι παραγωγικοί φορείς καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να μπορέσουν να αντέξουν τις δυσκολίες, μέχρι να επανέλθουν τα πράγματα στον κανονικό τους ρυθμό.

Η Ένωσή μας, ως αρμόδιος Εθνικός Φορέας εκπροσώπησης της κρουαζιέρας, συνεργαζόμενος στενά με το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προωθεί, στα Όργανα της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας συστηματικά, όλα τα θέματα που χρίζουν εξέτασης, προκειμένου για τις αναγκαίες ρυθμίσεις. Το Όργανο αυτό που συγκροτήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, είναι το μόνο αρμόδιο και κατάλληλο και έχει τη δομή και οργάνωση, κατά τρόπο που να ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο αυτόν του θαλάσσιου τουρισμού – την κρουαζιέρα, που δραστηριοποιείται στον διεθνή χώρο, ώστε να εξετάζονται σφαιρικά, που σημαίνει πάνω από όλα ασφάλεια των πλοίων (safety & security), ναυτική εκπαίδευση, προστασία περιβάλλοντος (θαλάσσιου και ατμοσφαιρικού), ασφάλεια μεταφορέα, έλεγχο θαλάσσιας κυκλοφορίας, έρευνα και διάσωση κινδυνευόντων στην θάλασσα, ανάπτυξη υποδομών στους λιμένες, θεσμοθέτηση όρων προκειμένου για την προσέλκυση πλοίων στο Εθνικό Νηολόγιο.

Τα ανωτέρω κατ’ εφαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας και των οικείων Διεθνών Συμβάσεων όπως: • SOLAS, • MARPOL, • COLREG, • STCW, CLS, καθώς και των Διεθνών Κωδίκων για θέματα ναυτιλίας, όπως του ISPS, του ISΜ και δεκάδων άλλων, αναφερομένων στην ναυτική ασφάλεια, την κατασκευή και εξοπλισμό των πλοίων, τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα, τη δι

Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα τα ανωτέρω, αλλά και άλλα πολλά που θα μπορούσαν να προστεθούν στο παρόν, δεν αφήνουν περιθώρια να αμφιβάλλει κανείς για την καταλληλότητα του Οργάνου αυτού, να ασχοληθεί με όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση και λειτουργία της κρουαζιέρας. Επίσης, σε ποικίλα θέματα Κανονισμών και Οδηγιών της Ε.Ε, που και εδώ το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής έχει την αρμοδιότητα.

Για όλα τα προαναφερόμενα, υπάρχουν οι κατά αντικείμενα αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής μαζί δε και η αρμόδια για τον κλάδο της κρουαζιέρας Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασσίου Τουρισμού. Ειδικότερα δε τώρα, με την αναστολή των δρομολογίων των κρουαζιεροπλοίων, η προσοχή στρέφεται σε ότι έχει σχέση με την επάρκεια των υποδομών και εξοπλισμού των λιμένων, καθώς και την κατάλληλη στελέχωση των γραφείων, που είναι επιφορτισμένα με τους ελέγχους, όσον αφορά τα μέτρα προστασίας από τον COVID – 19.

Στο μέρος αυτό, υπάρχει συνεργασία με όλους τους αρμόδιους στον τομέα υγείας φορείς, όπως το Υπουργείο Υγείας, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τον ΕΟΔΥ, την ειδική Επιτροπή Υγείας που αφορά την πανδημία κλπ. Προκειμένου για τον συντονισμό στο πολύπλοκο και σοβαρό αυτό έργο, οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων, ώστε να υπάρχει άμεσα η κατάλληλη προετοιμασία, που θα επιτρέψει την επανέναρξη των δρομολογίων των κρουαζιεροπλοίων, τηρουμένων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία στην πρόληψη όσον αφορά την μετάδοση του ιού

Οι προσπάθειες είναι πολύπλοκες και το ενδιαφέρον των διαχειριστριών εταιρειών μεγάλο για την κατάλληλη προετοιμασία των πλοίων, την εκπαίδευση των πληρωμάτων, την εξασφάλιση πελατείας από πλευράς επιβατών – τουριστών για πραγματοποίηση κυκλικών ταξιδίων, κατά τρόπο που να περιλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες προσεγγίσεις σε Ελληνικούς λιμένες, με τα γνωστά οφέλη για την τοπική κοινωνία της ευρύτερης περιοχής, καθώς και την Εθνική μας Οικονομία.

Απόρρητο Απόρρητο